Hoppa till innehållet
Youen Pericault
Youen Pericault

Youen Pericault

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
youen.pericault@associated.ltu.se
0920-493528
T3038 Lulea

Youen forskar på strategier som kan användas för att minska schaktarbete vid förnyelse och utbyggnad av vatten- och avloppsledningsnät. Det övergripande målet är att utveckla kunskap och digitala verktyg som främjar hållbarhetsbaserat beslut när det gäller användning av följande strategier:

  • Samordnad omläggning av närliggande tillgångar i gatumiljö (bl.a. VA-ledningar och vägöverbyggnad)
  • Schaktfri omläggning av VA-ledningar
  • Grund samförläggning av VA- och fjärrvärmeledningar ovanför tjäldjupet med hjälp av isolerade rörkulvertar.

Olika forskningsmetoder tillämpas såsom statistisk analys av empiriska data (t.ex. livslängd av VA-ledningar, kostnader och byggtid av omläggningsprojekt), ekonomisk och miljömässig livscykelanalys, multikriterieanalys samt rörtemperaturmätning och modellering (detta för att utvärdera funktionen av den studerade samförläggningstekniken).

Forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tidskrift

Modelling the long-term sustainability impacts of coordination policies for urban infrastructure rehabilitation (2023)

Pericault. Y, Viklander. M, Hedström. A
Water Research, Vol. 236
Artikel i tidskrift

Data-driven asset management in urban water pipe networks (2021)

a proposed conceptual framework
Okwori. E, Pericault. Y, Ugarelli. R, Viklander. M, Hedström. A
Journal of Hydroinformatics, Vol. 23, nr. 5, s. 1014-1029
Artikel i tidskrift

Temperature performance of a heat-traced utilidor for sewer and water pipes in seasonally frozen ground (2020)

Pericault. Y, Risberg. M, Viklander. M, Hedström. A
Tunnelling and Underground Space Technology, Vol. 97
Konferensbidrag

Correcting for the impact of past coordination on the estimation of pipe cohorts survival functions (2019)

Pericault. Y, Bruaset. S, Ugarelli. R, Viklander. M, Hedström. A
Paper presented at : 9th International Conference on Sewer Processes & Networks, Aalborg Denmark, August 27-30 2019