Zainab Al-Maqdasi
Zainab Al-Maqdasi

Zainab Al-Maqdasi

Doktorand, Doktorand
Luleå tekniska universitet
Polymera kompositmaterial
Materialvetenskap
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
zainab.al-maqdasi@ltu.se
0920-491055
E292 Luleå

Publikationer

Konferensbidrag

Wood Fiber Composites With Added Multi-Functionality (2018)

Al-Maqdasi. Z, Gong. G, Nyström. B, Joffe. R
Paper presented at : 18th European Conference on Composite Materials, ECCM 2018, Athens, Greece, 25-28 June, 2018