Hoppa till innehållet
Zara Custemo
Zara Custemo

Zara Custemo

Projektledare, Processutvecklare
Luleå tekniska universitet
Arkitektur och systemförvaltning
Verksamhetsstöd
zara.custemo@ltu.se
0920-492031
E1102 Luleå

Jag arbetar med process- och verksamhetsutveckling här på LTU. Vi utvecklar metod och stöd för att införa ett processorienterat synsätt. Vi arbetar för att skapa samsyn i verksamheten och mer samverkan över funktion och linje.

Processorienterat förbättringsarbete innebär kort att på ett strukturerat och systematiskt sätt identifiera verksamhetens behov av förbättring, skapa samsyn bland involverade intressenter, göra verksamhetsanalyser, samt att skapa underlag för prioritering av förbättringsarbete.

Vi jobbar även som stöd/rådgivare till processledare och processägare i deras arbete med att operativt bedriva förbättringsarbetet systematiskt i de delar av verksamheten som är beskrivna och kartlagda i processform. Arbetssättet bygger på den traditionella Demingscirkeln för förbättringsarbete.

Här kan du läsa mer om processorienterat förbättringsarbete.

VSS verksamhetside börjar med ”med tydliga tjänster”.  Med utgångspunkten från verksamhetens behov kommer vi kontinuerligt arbete med verksamheten för att paketera och tydliggöra de tjänster som verksamhetstödet levererar.   

Du når mig lättast via zara.custemo@ltu.se