Terminstider och läsårsindelning

Publicerad: 25 augusti 2016

Terminstider 2018-2019

Höstterminen 2018

Grundnivå, första terminen 180822-190120
Grundnivå, efterföljande terminer 180903-190120
Fristående kurser, heltidsstudier 180903-190120
Avancerad nivå, alla 180903-190120
   

Vårterminen 2019

Alla 190121-190609
 

Terminstider 2017-2018

Höstterminen 2017

Grundnivå, första terminen 170816-180114
Grundnivå, efterföljande terminer 170828-180114
Fristående kurser, heltidsstudier 170828-180114
Avancerad nivå, alla 170828-180114
   

Vårterminen 2018

Alla 180115-180603

 

Läsårsindelning

Läsperiodsindelning