Terminstider och läsårsindelning

Publicerad: 25 augusti 2016

Terminstider 2019-2020

Höstterminen 2019

Grundnivå, första terminen 190821-200119
Grundnivå, efterföljande terminer 190902-200119
Fristående kurser, heltidsstudier 190902-200119
Avancerad nivå, alla 190902-200119
   

Vårterminen 2020

Alla 200120-200607

 

Terminstider 2018-2019

Höstterminen 2018

Grundnivå, första terminen 180822-190120
Grundnivå, efterföljande terminer 180903-190120
Fristående kurser, heltidsstudier 180903-190120
Avancerad nivå, alla 180903-190120
   

Vårterminen 2019

Alla 190121-190609
 

Läsårsindelning

Läsperiodsindelning