Förändring under studiertiden
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Ändra eller pausa studierna

Tillgodoräknande av kurs

Du som önskar tillgodoräkna dig tidigare utbildning, ska ha avklarat studier med godkänt resultat som motsvarar kurs/utbildning vid LTU. Gäller endast obligatoriska kurser inom program, valfria kurser tillgodoräknar man inte, de bifogas vid ansökan om examen.

Du kan även tillgodoräkna dig motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet.

För att räknas som student måste du vara antagen till, och bedriva, högskoleutbildning.

När du har lämnat in fullständig blankett tar handläggningstiden upp till fyra veckor.

Jämför tidigare kursplaner med kursplanerna för de kurser du ska läsa inom programmet.

Studieavbrott

Om du vill sluta på ditt program så ska du göra ett studieavbrott. Vill du senare återuppta studierna kan du söka in på nytt.

Avbrott på kurser

Det finns två typer av avbrott på kurs:

1. Tidigt avbrott

gör du inom tre veckor efter att läsperioden startat (senast tredje söndagen efter första registreringsdag). Ett tidigt avbrott innebär att du kan söka kursen igen vid ett senare tillfälle via antagning.se.

2. Sent avbrott

gör du om du följt kursen mer än tre veckor. Ett sent avbrott innebär att du inte kan söka kursen igen vid ett senare tillfälle, utan då endast kan läsa kursen i mån av plats; omregistrering.

Avbrott på program

Om du vill avbryta dina studier på program eller arena ska nedanstående formulär fyllas i. Om du känner osäkerhet inför ditt beslut är du välkommen att kontakta en studievägledare för vägledning

Datum för studieavbrott är det datum du fyller i formuläret. Avbrott på oavslutade kurser inom programmet sker automatiskt i och med att avbrott på program registreras.

Fyll i formuläret först när du har fått resultat på alla kurser du har avsett att avsluta.

Den som avbrutit studierna kan söka utbildningen på nytt.