Förändring under studiertiden
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Ändra eller pausa studierna

Tillgodoräknande av kurs

Du som önskar tillgodoräkna dig tidigare utbildning, ska ha avklarat studier med godkänt resultat som motsvarar kurs/utbildning vid LTU. Gäller endast obligatoriska kurser inom program, valfria kurser tillgodoräknar man inte, de bifogas vid ansökan om examen.

Du kan även tillgodoräkna dig motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet.

För att räknas som student måste du vara antagen till, och bedriva, högskoleutbildning.

När du har lämnat in fullständig blankett tar handläggningstiden upp till fyra veckor.

Jämför tidigare kursplaner med kursplanerna för de kurser du ska läsa inom programmet.

Ansök till ett liknande program (antagning till senare del av program)

Inför varje termin sker antagning till senare del av utbildningsprogram där det finns lediga studieplatser.

Du kan söka senare del av program om du vill byta utbildningsprogram:

 • inom LTU
 • om du studerar på annan ort och vill fortsätta motsvarande programstudier vid LTU.*
 • om du vill komplettera en generell examen/ingenjörsexamen med  t ex civilingenjörsexamen.
 • om du har påbörjat ett program och har studieuppehåll utan platsgaranti
 • om du har gjort avbrott på programmet och vill återuppta programstudierna
 • en studietid om minst 2 terminer ska återstå till examen

* För dig som läst vid annat universitet:
Du ska skicka in en bilaga  där du anger vilken termin/årskurs du vill antas till. 
Du ska även skicka in litteraturlista och kursplaner på de kurser som du har läst. Har du läst din utbildning utomlands ska du även bifoga ett officiellt transcript från universitetet (se vad som gäller på universityadmissions.se). Dessa handlingar ska vara Antagningsservice tillhanda senast sista ansökningsdag. Ansökan som ej är komplett kommer vi inte att behandla.

Handlingarna kan du antingen ladda upp (se anvisningar på www.antagning.se) eller skicka till Antagningsservice, R312, 106 53 Stockholm.

Behörighet:

 • Första möjliga termin att antas till är termin 2:
 • Du måste ha godkända och slutförda resultat på alla kurser från termin 1 på den utbildning här på LTU som du vill byta till. OBS! Detta gäller inte våra civilingenjörsutbildningar, till de kan du söka tidigast till termin 3.

Urval:

Vid konkurrens sker urvalet på ditt jämförelsetal från gymnasiebetyget. Gymnasiebetygets meritpoäng ska vara minst lika med sist antagnes meritpoäng vid antagning till programmet.

För att antas till termin 3 och senare:

Du måste ha slutförda resultat på alla kurser från termin 1 samt i övrigt goda resultat med minst 75% godkända resultat.

Urval:

Görs utifrån avklarade högskolepoäng som är registrerade fram till sista anmälningsdag.

Anmälan gör du via antagning.se

Studieuppehåll (Pausa studierna)

Du kan beviljas studieuppehåll om programmet fortfarande ges när du planerar att återuppta dina studier.

Återkomst till studier kan endast ske vid läsperiodsstart. Inför återkomst måste du beakta anvisningarna på beslutet. Om du inte meddelar universitetet om studieuppehåll anser vi att du har avbrutit dina studier.

Ansökan om studieuppehåll som avser att gälla från pågående läsperiod, beviljas normalt inte om mer än 3 veckor av läsperioden har passerat, för att du ska kunna garanteras en plats på kurserna vid återkomst till studier.

Studieuppehåll beviljas vanligtvis för längst ett år i taget.

Under ett studieuppehåll på program får endast examinationer göras på tidigare registrerade kurser. Du kan inte registrera/omregistrera dig på kurser inom programmet under ditt studieuppehåll.

Om du inte kan anmäla dig till omtentamen kontaktar du Studenttorget innan sista anmälningsdagen. Anmälan till tenta går inte att göra efter sista anmälningsdag.

Inför återupptagandet av studierna måste du själv bevaka val som ska ske.

Under studieuppehållet behåller du ditt LTU-kort för att kunna använda det när du återkommer till studierna.

Under studieuppehåll kan studiemedel ej erhållas från CSN.

Så här gör du:

 1. Fylla i ansökan om studieuppehåll.  
 2. När du klickar på "skicka" går det direkt till en studievägledare.
 3. Studievägledarna kontakta dig vid oklarhet.
 4. Studenttorget skickar hem beslut med instruktioner för återkomst. Det kan ta upp till ca. 3 veckor.

OBS! Inför återupptagandet av studierna måste du den studerande själv bevaka val som ska ske.

Studieavbrott

Om du vill sluta på ditt program så ska du göra ett studieavbrott. Vill du senare återuppta studierna kan du söka in på nytt.

Avbrott på kurser

Det finns två typer av avbrott på kurs:

1. Tidigt avbrott

gör du inom tre veckor efter att läsperioden startat (senast tredje söndagen efter första registreringsdag). Ett tidigt avbrott innebär att du kan söka kursen igen vid ett senare tillfälle via antagning.se.

2. Sent avbrott

gör du om du följt kursen mer än tre veckor. Ett sent avbrott innebär att du inte kan söka kursen igen vid ett senare tillfälle, utan då endast kan läsa kursen i mån av plats; omregistrering.

Avbrott på program

Om du vill avbryta dina studier på program eller arena ska nedanstående formulär fyllas i. Om du känner osäkerhet inför ditt beslut är du välkommen att kontakta en studievägledare för vägledning

Den som avbrutit studierna kan söka utbildningen på nytt.