Hoppa till innehållet

Ansök till ett nytt program

Om du har bestämt dig för byta program så måste du ansöka till det programmet.

Är det ett helt annat program så måste du ansöka till termin 1, dvs att du börjar programmet från början. Finns det någon liknande kurs i det nya programmet som du redan läst så kan du ansöka om tillgodoräknande.

Senare del/högre årskurs

Du kan söka senare del av program om du vill byta utbildningsprogram:

  • inom LTU
  • om du studerar på annan ort och vill fortsätta motsvarande programstudier vid LTU
  • om du vill kompletter en generell examen/ingenjörsexamen med t ex civilingenjörsexamen.
  • om du har påbörjat ett program och har studieuppehåll utan platsgaranti
  • om du har gjort avbrott på programmet och vill återuppta programstudierna
  • en studietid om minst 2 terminer ska återstå till examen

För att se vilka program som är sökbara för senare del klicka här 

Ansökan gör du på antagning.se senast 15 april om programmet startar på hösten och senast 15 oktober om programmet startar på våren.