Studieavbrott

Publicerad: 14 maj 2016

Om du vill sluta på ditt program så ska du göra ett studieavbrott. Vill du senare återuppta studierna kan du söka in på nytt.

Avbrott på kurser

Det finns två typer av avbrott på kurs:

1. Tidigt avbrott

gör du inom tre veckor efter att läsperioden startat (senast tredje söndagen efter första registreringsdag). Ett tidigt avbrott innebär att du kan söka kursen igen vid ett senare tillfälle via antagning.se.

2. Sent avbrott

gör du om du följt kursen mer än tre veckor. Ett sent avbrott innebär att du inte kan söka kursen igen vid ett senare tillfälle, utan då endast kan läsa kursen i mån av plats; omregistrering.

Avbrott på program

Om du vill avbryta dina studier på program eller arena ska nedanstående formulär fyllas i. Om du känner osäkerhet inför ditt beslut är du välkommen att kontakta en studievägledare för vägledning

Den som avbrutit studierna kan söka utbildningen på nytt.