Hoppa till innehållet

Studieuppehåll (Pausa studierna)

Om du behöver göra ett tillfälligt uppehåll i dina programstudier kan du ansöka om ett studieuppehåll. Vid beviljat studieuppehåll garanteras du rätt att återkomma till programmet efter studieuppehållet med förutsättning att programmet med dess kurser ges den aktuella terminen. Studieuppehåll beviljas inte retroaktivt.

Obs! Om du inte har för avsikt att påbörja en utbildning du antagits till och har särskilda skäl ska du söka anstånd.

Ett studieuppehåll beviljas om det finns särskilda skäl. Som särskilda skäl räknas sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter. Särskilda skäl ska styrkas med intyg.

Se information om särskilda skäl »

Intyg

  • Sociala skäl - bifoga intyg som styrker åberopat skäl.
  • Medicinska skäl - styrks med läkarintyg (gäller även vård av anhörig).
  • Barns födelse – bifoga intyg om beräknad födelse.
  • Föräldraledighet - styrks genom personbevis för den sökande och barnet.
  • Studentfackliga uppdrag - respektive studentkår skall styrka uppdraget och dess omfattning.
  • Tidsbegränsad provanställning eller tjänstgöring i Försvarsmakten - bifoga intyg från Försvarsmakten.

Har du inte särskilt skäl och ändå uteblir från studierna kan du återgå i mån av plats. Du ansöker via formuläret återkomst till studier längre ner på sidan.

Omexamination

Du kan inte registrera/omregistrera dig på kurser inom programmet under ditt studieuppehåll, men det är möjligt att göra omexaminationer på tidigare registrerade kurser. 

Ekonomi vid studieuppehåll

Ett studieuppehåll påverkar din rätt till studiemedel. Du bör kontakta CSN. Läs mer här »  

Vid frågor om A-kassa, föräldrapenning etc. vid studieuppehåll bör du kontakta berörd myndighet.

Återkomst till studierna 

Du ansöker om återkomst till studierna både vid beviljat studieuppehåll med platsgaranti och om du varit borta från dina programstudier utan ett beviljat studieuppehåll.

Du ansöker om återkomst till studierna senast 1 oktober inför vårterminen och senast 1 april inför höstterminen. Du hittar formuläret ansökan om återkomst till studierna längst ner på sidan.

Efter den 1 oktober och 1 april:

  • förbereds återkomsten för dig som har ett beviljat studieuppehåll med garanterad plats
  • görs bedömning om det finns en plats att återgå till på programmet för dig som själv pausat studierna.

Önskar du kontakt med studievägledningen, kontakta oss via vårt kontaktformulär