Hoppa till innehållet

Studieuppehåll (Pausa studierna)

Om du behöver göra ett tillfälligt uppehåll i dina programstudier kan du ansöka om ett studieuppehåll. Vid beviljat studieuppehåll garanteras du rätt att återkomma till programmet efter studieuppehållet. Studieuppehåll beviljas inte retroaktivt.

Om du inte har för avsikt att påbörja en utbildning du antagits till och har särskilda skäl ska du istället söka anstånd. Läs mer under - Ansöka om anstånd.

Ett studieuppehåll beviljas om det finns särskilda skäl, intyg om särskilda skäl ska bifogas. 
Som särskilda skäl räknas sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter. Särskilda skäl ska styrkas med intyg.
Se särskilda skäl »

Intyg

  • Sociala skäl - bifoga intyg eller liknande som styrker åberopat skäl.
  • Medicinska skäl - styrks med läkarintyg (gäller även vård av anhörig).
  • Barns födelse – bifoga intyg om beräknad födelse.
  • Föräldraledighet - styrks genom personbevis för den sökande och barnet.
  • Studentfackliga uppdrag - respektive studentkår skall styrka uppdraget och dess omfattning.
  • Tidsbegränsad provanställning eller tjänstgöring i Försvarsmakten - bifoga intyg från Försvarsmakten.
  • Studieskäl - behov av omtentor - bifoga studieplanering (exempel på mall finns längre ner på sidan)

Vid beviljat studieuppehåll garanteras du rätt till att återkomma till utbildningen efter studieuppehållet. I beslutet av studieuppehåll framgår vad som gäller för att återuppta studierna. Återinträde till programmet beviljas under förutsättning att programmet med dess kurser ges den aktuella terminen. Du kan inte registrera/omregistrera dig på kurser inom programmet under ditt studieuppehåll, men det är möjligt att göra omexaminationer på tidigare registrerade kurser. 

Ett studieuppehåll påverkar din rätt till studiemedel. Du bör kontakta CSN. Läs mer här »  

Vid frågor om A-kassa, föräldrapenning etc. vid studieupphåll bör du kontakta berörd myndighet.

Ansökan avslås om det inte finns särskilda skäl. Om ny ansökan inkommer görs en ny prövning.

Om du inte beviljas studieuppehåll och ändå väljer att utebli från studierna, kan du återuppta studierna i mån av plats.
Kontakta studievägledningen senast 1 april inför höstterminen eller 1 oktober inför vårterminen via vårt formulär nedan.

Vid frågor fyll i kontaktformuläret.