Studieuppehåll (Pausa studierna)

Publicerad: 11 april 2016

Du kan beviljas studieuppehåll om programmet fortfarande ges när du planerar att återuppta dina studier.

Återkomst till studier kan endast ske vid läsperiodsstart. Inför återkomst måste du beakta anvisningarna på beslutet. Om du inte meddelar universitetet om studieuppehåll anser vi att du har avbrutit dina studier.

Ansökan om studieuppehåll som avser att gälla från pågående läsperiod, beviljas normalt inte om mer än 3 veckor av läsperioden har passerat, för att du ska kunna garanteras en plats på kurserna vid återkomst till studier.

Studieuppehåll beviljas vanligtvis för längst ett år i taget.

Under ett studieuppehåll på program får endast examinationer göras på tidigare registrerade kurser. Du kan inte registrera/omregistrera dig på kurser inom programmet under ditt studieuppehåll.

Om du inte kan anmäla dig till omtentamen kontaktar du Studenttorget innan sista anmälningsdagen. Anmälan till tenta går inte att göra efter sista anmälningsdag.

Inför återupptagandet av studierna måste du själv bevaka val som ska ske.

Under studieuppehållet behåller du ditt LTU-kort för att kunna använda det när du återkommer till studierna.

Under studieuppehåll kan studiemedel ej erhållas från CSN.

Så här gör du:

  1. Fylla i ansökan om studieuppehåll.  
  2. När du klickar på "skicka" går det direkt till en studievägledare.
  3. Studievägledarna kontakta dig vid oklarhet.
  4. Studenttorget skickar hem beslut med instruktioner för återkomst. Det kan ta upp till ca. 3 veckor.

OBS! Inför återupptagandet av studierna måste du den studerande själv bevaka val som ska ske.