Hoppa till innehållet

Examensarbete

Upplägget på ett examensarbete varierar beroende på vilket program du läser.

Det är vanligt att man skriver en självständig uppsats på kandidat-, magister- eller masternivå men examensarbeten förekommer också i andra former, exempelvis på de konstnärliga utbildningarna. Att skriva examensarbete skiljer sig ofta från de undervisnings- och studiesituationer som du tidigare stött på. Det är till exempel vanligt med enskild handledning eller handledning i mindre grupper och kraven på att arbeta självständigt är ofta högre, vilket betyder att du behöver planera och strukturera ditt arbete.

forkarkurs
Att göra ett exjobb vid din institution

Ett examensarbete kan se olika ut beroende på vilken institution som din utbildning hör till.

Bibliotek
Hitta exjobb

Sökportaler för exjobb samt länkar till företag som listar förslag på examensarbeten på sina egna sidor

LTU studenter bibliotek
Söka

Här kan du läsa om hur och var du hittar relevant material till ditt examensarbete.

Dator, kaffekopp, anteckna
Skriva

Här hittar du användbart material som kan underlätta skrivprocessen.

Studenter
Presentera

Presentationsperioder för alla institutioner samt tips och råd om hur du planerar och förbereder din presentation.

Hands
Registrera och publicera examensarbete

När ditt examensarbete är klart och godkänt ska det registreras i publikationsdatabasen (DiVA).