Hoppa till innehållet

Att göra ett exjobb vid din institution

En examensarbete kan se olika ut beroende på vilken institution som din utbildning hör till. Nedan så finner du vad som gäller för just din utbildning.

Luleå tekniska universitet har fastställt gemensamma riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete). Dessa visar minimikraven som ställs, men ersätter inte de krav som varje enskild kurs ställer.