Hoppa till innehållet
exjobb bild.png

Examensarbete vid Institutionen för system- och rymdteknik

Publicerad: 1 juli 2011

Komma igång
Innan du påbörjar examensarbetet ska förkunskaperna vara uppfyllda. I respektive kursplan hittar du exakt vilka krav som gäller för att få påbörja examensarbetet.

När du har ett bra förslag till examensarbete, ska du lämna in blanketten "Förslag till examensarbete” tillsammans med en tydlig arbetsbeskrivning inklusive grov tidplan. Om du vill diskutera ditt förslag innan du lämnar in en fullständig ansökan kan du kontakta kursens kontaktperson, tillika ansvarig utbildningsledare (se respektive kursplan).

Sekretess
Om examensarbetet skall omfattas av sekretess, måste ett avtal i förväg upprättas mellan inblandade parter.  För ytterligare information, kontakta SRT utbildningsadministration edusrt@ltu.se.


Genomförande
Information på kursnivå hittar du i kursrum i Canvas.

Presentation och opponering
Presentationsperioder hittar du i vänster meny under presentera.
För anmälan se anmälan till presentation av examensarbete

Om inte kursen finns där beror det förmodligen på att anmälan och organisering av presentation och opposition sker på ett annat sätt.. Kontakta i så fall kursens kontaktperson enlig kursplan.

Godkännande
Använd blanketten Godkännande av examsarbete där din handledare fyller i att du deltagit i de obligatoriska momenten och betygssätter kursen.

Registrering och publicering
Innan betyg registreras skall examensarbetet vara registrerat och publicerat på DiVA.

Tryckning
Institutionen bekostar tryckning för 1 ex till författare och 1 ex till extern handledare övriga exemplar bekostas av student. Använd beställningsunderlag för  tryckning av examensarbete

Examen
Kom ihåg att ansöka om examen när du är klar med din utbildning. Det gör du på "Mitt LTU" under examen. Där finns anvisningar att följa.

För examensarbeten inom civilingenjörs- och högskoleingenjörsprogrammen finns här en generell rutinbeskrivning: