Hoppa till innehållet

Examensarbete vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Publicerad: 14 november 2012

Komma igång
Innan du påbörjar examensarbetet ska förkunskaperna vara uppfyllda. I kursplanen för examensarbetet ser du exakt vilka krav som gäller för att få påbörja examensarbetet. Kursplanen hittar du via din utbildningsplan (Mitt LTU-Student/Kurs och program/Sök utbildning).

När du har ett bra förslag till examensarbete, ska du lämna in blanketten "Ansökan och beslut examensarbete” tillsammans med en tydlig arbetsbeskrivning inklusive grov tidplan. Om du vill diskutera ditt förslag innan du lämnar in en fullständig ansökan kan du kontakta kursens kontaktperson, tillika ansvarig utbildningsledare (se respektive kursplan).

Ansökan ska lämnas in minst en månad innan planerad start.

Sekretess

Opponering
En skriftlig opponering på ett redan godkänt examensarbete ska du göra i samband med start. Kontakta din examinator för tilldelning av lämpligt examensarbete att opponera på.

Presentation
Du måste ha examinators godkännande innan du anmäler dig för presentation. Presentationsperioder och anmälningsinfo hittar du i vänster meny under presentera. 

Inför och i samband med presentation av examensarbetet kommer ditt namn och arbetets titel att publiceras. Viss fotografering kan förekomma. Regler för ovanstående hittar du via länken nedan.

Godkännande, registrering och publicering
Innan slutbetyg registreras skall alla moment i kursen vara avklarade samt examensarbetet vara registrerat och publicerat i DiVA.

Tryckning
Institutionen bekostar tryckning för 1 ex till författare och 1 ex till extern handledare, använd institutionens beställningsunderlag tryckning av examensarbete eventuellt övriga exemplar beställs och bekostas av student.

Examen
Kom ihåg att ansöka om examen när du är klar med din utbildning och alla resultat är registrerade. Det gör du på "Mitt LTU" under examen. Där finns anvisningar att följa.

Länkar

Rutinbeskrivningar

Blanketter

Kontakt

edutvm@ltu.se