Examensarbete vid Samhällsbyggnad och Naturresurser

Publicerad: 20 maj 2011

Examensarbetet är det avslutande arbetet på din utbildning där du får tillämpa de kunskaper och färdigheter som förvärvats under studietiden i ett eget valt utredningsarbete eller mindre forskningsprojekt. Examensarbetet är till omfattningen 15 eller 30 högskolepoäng (1.5 poäng motsvarar en veckas arbete). Examensarbeten 7,5 hp, se information i kursplanen.

Ansökan av examensarbeteskurs via Antagning.se

Du som ska utföra ditt examensarbete på rätt termin enl utbildningsplanen ska söka din examensarbeteskurs på samma sätt som de andra kurserna du läst via Antagning.se. Logga in via Mitt LTU när du söker. Anmälningskoder/kurskoder ser du i utbildningsplanen (klicka på kurskoden för det examensarbete du är intresserad av så kommer du vidare), https://www.ltu.se/student/Planera/Min-utbildning/Min-utbildningsplan

Samtidigt som du söker kursen ska du påbörja arbetet med att diskutera fram lämpligt innehåll med din handledare/examinator. Observera att inget arbete får påbörjas innan du är antagen samt att examinatorn godkänt innehållet.

För att du ska bli slutgiltigt antagen till kursen måste institutionen ha fått in blanketten "Registrering av examensarbete som söks via Antagning.se (se nedan).

Du som inte påbörjar ditt examensarbete enl utbildningsplanen, utan vid annat tillfälle  ska ansöka direkt till institutionen. Se mer info under ”Rutiner” nedan.

Rutiner

Nedan finns en länk till de blanketter där de olika stegen i ditt examensarbete ska dokumenteras. Vilken blankett du ska använda beror på om du sökt kursen via Antagning.se eller inte. Skriv ut blanketten, fyll i uppgifterna i det första stycket tillsammans med din handledare/examinator och därefter lämnar du in blanketten till institutionens utbildningsadministratör för koll av förkunskaper samt beslut av examinator. Observera att dispens bara ges i undantagsfall. Om du bedöms behörig antas du på kursen av antagninsenheten på LTU och därefter registreras du på kursen av utbildningsadministratören.

OBS! Det är du som examensarbetare som personligen är ansvarig för blanketten och dess underskrifter.

För att bli godkänd på examensarbetet behöver du utföra alla moment beskrivna i blanketten, dvs lyssna på två examensredovisningar, opponera på annans examensarbete, muntlig redovisning av eget examensarbete, godkänd skriftlig rapport samt att examensarbetet laddats upp på bibliotekets hemsida.

Redovisning av examensarbete samordnas vid några tillfällen per termin, aktuella datum och anmälningsblankett hittar du till vänster under rubriken ”Presentationsperioder”.

Utförande av Examensarbetet

Om du har en extern handledare på ett företag ska du överlämna en kopia av "Rutiner för utförande av examensarbete Externa handledare" så att de vet vad ett examensarbete innebär.

Registrering av examensarbete

Registrering av påbörjat examensarbete, samt verifiering av opponering och när studenter lyssnat på två examensarbeten.

Anmälan till exjobbspresentation

Anmälan till redovisning skickas efter godkännande av handledare.

Kontakt:

Frågor gällande redovisning av examensarbete: sbn-exjobb@ltu.se

Övriga frågor gällande examensarbete: edusbn@ltu.se