Examination, registrering & publicering - KKL

Publicerad: 25 maj 2011

Här kan Du hitta information om ansökan, publicering, registrering och examination för examensarbeten vid KKL.

Examensarbeten vid lärarutbildningarna

Sedan din handledare har skrivit på examensarbetet lämnas det tillsammans med blanketten ”Ansökan om godkännande av examensarbete” till studieexpeditionen för vidare handläggning.

Blanketten finns tillgänglig i aktuellt Canvasrum

  1. Efter det att handledaren har godkänt de korrigeringar som genomförts utifrån de synpunkter som framkom vid seminariet, ska examensarbetet registreras.
     
  2. Senast inom tre dagar efter seminariet skall studerande lämna ett slutligt manuskript till handledaren. Korrigeringar som föranletts av seminariet skall då vara införda.
     
  3. Inom en vecka från det att slutseminarium har genomförts ska blanketten ”Ansökan om godkännande av examensarbete” vara inlämnade till Jennie Åström, Institutionen för konst, kommunikation och lärande. Du bör försäkra dig om att samtliga blanketter är fullständigt ifyllda.

Examensarbeten vid utbildningarna i Piteå (inte lärarutbildningarna)

Så här anmäler du dig till examensarbeteskursen

Det är skarpa förkunskapskrav för att antas till examensarbeteskursen. Vilka krav som gäller just din kurs ser du under rubriken ”Behörighet” i Kursplanen.

Du som ska utföra ditt examensarbete på rätt termin enligt utbildningsplanen ska anmäla dig till examensarbeteskursen på Antagning.se via Mitt LTU, Anmälan till kurs

Vad händer efter att jag gjort min ansökan?

Antagningen granskar dina förkunskaper under oktober-november, du som inte uppfyller förkunskapskraven får redan då ett kontrollbesked. Kontakta antagningen om du vill veta exakt vilka kurser som saknas.

I början av december får du ett antagningsbesked – glöm inte att svara JA. Du får ytterligare ett antagningsbesked efter före jul som bekräftar ditt svar, men det behöver du inte svara på, se Viktiga-datum.

Du som blir struken ska göra en återanmälan om du innan kursstart hinner färdigställa kurser som saknas, se Anmäl-dig-igen. Om du saknar många kurser bör du kontakta din studievägledare för att göra en studieplanering.

Genomförande

När och hur du skriver PM/projektbeskrivning och får din handledare beror på vilket examensarbete du ska skriva.  Alla examensarbeten har ett Canvasrum där du bör hitta en studiehandledning.

Examination – när får jag mitt betyg?

När handledare/examinator har godkänt den slutliga versionen av rapporten ska du registrera ditt arbete i publikationsdatabasen, Registrera examensarbete. Efter att arbetet registrerats tar det några dagar innan examensarbeteskursen slutrapporteras i Ladok och blir synlig via Mitt-LTU.

När du är klar med alla kurser är det dags att ansöka om examen.

Kontakt:

Antagningen svarar på frågor om dina förkunskaper: antagningen

Utbildningsadministratörerna på KKL svarar t ex på frågor hur du anmäler dig och hur du gör din kursregistrering när registrering på Mitt-LTU är stängd; edukkl@ltu.se

Examensarbeten vid utbildningarna i Skellefteå

Kontakta Marianne Tyboni marianne.tyboni@ltu.se för  information.