Presentationsperiod vid teknikvetenskap och matematik

Publicerad: 26 juni 2019

Fastställda presentationsdagar vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik:

Datum                   Sista anmälningsdag
2019-09-06               2019-08-23
2019-12-13               2019-11-29
2020-02-21               2020-02-07
2020-05-20               2020-04-26* 

Anmälan till presentation sker via mail till edutvm@ltu.se. Uppge namn, presentationsdag, examinator samt titel på examensarbetet.

* Webbanmälan, öppnar 2020-04-01