Hoppa till innehållet

Registrera och publicera examensarbete

När ditt examensarbete är klart och godkänt ska det registreras i publikationsdatabasen (DiVA). Din registrering kommer att kontrolleras av utbildningsadministratör innan publicering.

1) Skapa ett omslag

Det första du ska göra är att skapa ett omslag innan du skickar in arbetet till din examinator. För detta behöver du ha ditt examensarbete i PDF-format. Innan omslag skapas bör du kontrollera att PDF-dokumentet uppfyller tillgänglighetskrav i enlighet med webbtillgänglighetsdirektivet. 

2) Gå igenom instruktioner för registrering

När ditt examensarbete har ett omslag och är godkänt av examinator är det dags att registrera in examensarbetet i publikationsdatabasen. Följ instruktionerna i manualen eller i instruktionsfilmen för att säkerställa att allting blir rätt.

Det är extra viktigt att du anger din institution och din e-postadress så att du får en bekräftelse för registreringen!

3) Registrera examensarbetet i DiVA

Ha eventuella filmer, musikfiler och/eller andra bilagor tillgängligt då du även har möjlighet att ladda upp dem tillsammans med examensarbetet. Tänk på att du måste ha upphovsrätt eller upphovsmannens tillstånd om du använder bild/film/musik i ditt arbete.

Du väljer själv om du vill publicera examensarbetet offentligt, dvs. om du vill göra pdf:en tillgängligt via Google och andra sökmotorer. Att publicera sin studentuppsats offentligt är ett bra sätt att marknadsföra dina kunskaper och kompetenser.

FAQ:

Hur loggar jag in i DiVA?
Logga in med ditt LTU-användarnamn och lösenord. Du behöver en aktiv användare vid Luleå tekniska universitet.
 
Jag har ingen aktiv användare och behöver registrera ett examensarbete i DIVA. Hur gör jag?
Din användare kan tillfälligt återaktiveras. Kontakta Service Point.
 

Jag har upptäckt stavfel i min examinerade rapport i DiVA, kan jag få justera texten?
Nej, den examinerade rapporten utgör underlag för betygsbeslutet. Efter att rapporten examinerats får den inte ändras och ska arkiveras i den version som betygsatts.

Hur ändrar jag något i DiVA?
Ändringar i DiVA kan enbart göras av behörig personal. Beroende på vilken typ av ändringar du vill göra kan du behöva identifiera dig. Kontakta Service Point.
 
Jag vill dölja/synliggöra pdf:en för mitt redan publicerade arbete.
Detta kan enbart göras av behörig personal och du behöver kunna identifiera dig. Kontakta Service Point.
 
Hur lång tid tar det innan min studentuppsats publiceras?
Det varierar beroende på institutionernas arbetsbelastning under läsåret. Det är generellt längre handläggningstid vid terminsslut och under semestertid. En korrekt registrerad studentuppsats har snabbare handläggningstid. Normal handläggningstid är upp till 4 veckor.
 
Mitt arbete är inte publicerat ännu. Vad är status?
Du kommer få ett bekräftelsemejl när din uppsats är publicerad. Kontrollera så mejlet inte fastnat i spamfiltret. Normal handläggningstid är upp till 4 veckor. Om du har väntat längre, kontakta Service Point.
 
Omslagsappen fungerar inte. Vad ska jag göra?
Testa en annan webbläsare. Om det inte löser problemet kan du kontakta Service Point 
 
Jag kommer inte åt DiVA utan får bara en blank sida. Vad ska jag göra?
Testa en annan webbläsare. Om det inte löser problemet kan du kontakta Service Point
 
Jag har inte fått mitt registreringsmejl. Har något blivit fel?
Är du ensam författare?
Visst angav du din e-mailadress och institution när du registrerade uppsatsen? Kontrollera så mejlet inte fastnat i spamfiltret. Annars, kontakta Service Point. 
 
 Har uppsatsen flera författare?
Registreringsmejlet går endast ut till den första författaren (den som angavs först i DiVA). Kontrollera så mejlet inte fastnat i spamfiltret. Annars, kontakta Service Point.