Söka

Publicerad: 6 mars 2017

I bibliotekets söksystem kan du söka information till ditt examensarbete.

Sök i bibliotekets sökruta eller i databaser. 
Ta hjälp av ämnesguiderna för att få tips på databaser och sökord som passar ditt ämne. 
Om du behöver hjälp med din sökning kan du besöka bibliotekets sökverkstad eller boka handledning med en bibliotekarie.