Hoppa till innehållet

Anmälan till kurser

För dig som är programstudent gäller följande:

Information om kurser i ditt program visas i din utbildningsplan.  Kurser som är obligatoriska ska du inte söka till.

Du kommer att kunna se dina obligatoriska kurser innan terminstart på Mitt LTU > Kurser och program > Aktuella antagningar.

Valbara och valfria kurser söker du via antagning.se. Notera att vissa obligatoriska kurser innehållande examensarbete eller vfu krävs det anmälan till kurs se "vem ska välja".

Logga in på antagning.se via Mitt LTU > Registrera/Anmäla > Sök kurser (antagning.se).

Sista anmälningsdag för höstterminen / vårterminen är 15 april respektive 15 oktober.

Anmäl dig i god tid före sista anmälningsdag! Vid sena anmälningar har du ingen förtur eller platsgaranti!

Programstudenter ska logga in via Mitt LTU med sin studentanvändare eller via inloggning i antagning.se (Logga in). Under rubriken "Är du redan student?" väljer du universitet. Viktigt att du stänger webbläsarens fönster efter att ha loggat ut för att ingen annan ska komma åt din anmälan.

OBS! Kom ihåg sista svarsdag (se viktiga datum på antagning.se)

Har du inte tackat ja till sista svarsdag blir det automatiskt ett nej-svar och det sökta anmälningsalternativet/-en blir struket.

Utbildningsplaner

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll,  kurser och läsordning.