Hoppa till innehållet

Inriktningsval

I utbildningsplanen anges det om ett program har inriktningsval. Val av inriktning sker antingen inför höst-, eller vårterminen beroende på vilket program du läser.

Val av inriktning sker via LADOK under ansökningsperioden, se nedan.

Datum för inriktningsval

Inför vårterminen: 15 september - 1 oktober

Inför höstterminen: 15-30 mars

Byte av inriktning

Du kan ansöka om byte av inriktning genom att kontakta Service Point. 
Kom ihåg att du har ingen platsförtur till kurser och det kan leda till förlängd studietid. 

Om du inte väljer inriktning: 

  • kommer inga kursförslag upp automatiskt i tjänsten för registrering på Mitt LTU
  • har du ingen platsförtur
  • kan det leda till förlängd studietid

Val för studenter på Öppen ingång

Studenter på Öppen ingång ska göra sitt val för vidare studier via antagning.se senast 15 april. För mer information gå in på denna sida.