Inriktningsval

Publicerad: 25 april 2016

I utbildningsplanen anges det om ett program har inriktningsval. Val av inriktning sker antingen inför höst-, eller vårterminen beroende på vilket program du läser.

Val av inriktning sker via Mitt LTU under ansökningsperioden, se nedan.

Senast 30 mars  måste du göra ett inriktningsval om du läser ett program som enligt utbildningsplan har inriktningar inför höstterminen 2018.

Datum för inriktningsval:

Inför höstterminen 2018: 15-30 mars

Efter valperiodens slut syns de obligatoriska kurserna för kommande termin i Mitt LTU > Kurs och program > Aktuella antagningar

Byte av inriktning 

Du kan ansöka om byte av inriktning genom att kontakta Studenttorget.

Kom ihåg att du har ingen platsförtur till kurser och det kan leda till förlängd studietid. 

Om du inte väljer inriktning: 

  • kommer inga kursförslag upp automatiskt i tjänsten för registrering på Mitt LTU
  • har du ingen platsförtur
  • kan det leda till förlängd studietid