Hoppa till innehållet

Valfritt utrymme

Ett valfritt utrymme i utbildningsplanen innebär att du har möjlighet att fritt välja bland kurser som ges på universitet och högskolor motsvarande poängomfattningen för det valfria utrymmet. Valfria kurser ska sökas via antagning.se.

Överlappande kurser ska inte ingå i examen. Det ska tydligt framgå i kursplanen när två kurser har i huvudsak lika innehåll, dvs. överlappande kurser. Vid osäkerhet beträffande innehållet i likartade kurser ska du kontakta berörd examinator.

Valfria kurser ska inte tillgodoräknas. Vid examensansökan anges vilka valfria kurser som ska ingå i din examen.