Ekonomi

Du som är student kan känna att det svårt att få ekonomin att gå ihop. På dessa sidor kan du läsa mer om:

* Studiemedel
* Bostadsbidrag
* Försäkringar
* Extrajobb
* Stipendier

Studiemedel

Det vanligaste sättet att finansiera sina studier är med statliga studiemedel som du söker via CSN, Centrala studiestödsnämnden. Studiemedel består av studiebidrag och studielån.

Om du blir sjuk är det viktigt att du sjukskriver dig, så att du slipper problem med ditt studiemedel. Information om hur du söker studiemedel och hur mycket du kan få hittar du på CSN.

Ditt studiemedel kommer 3-4 bankdagar efter att du har termins- eller kursregistrerat dig och lämnat in din studieförsäkran till CSN.

Bostadsbidrag

Som student kan du ha rätt till bostadsbidrag. Du kan ansöka om bostadsbidrag genom Försäkringskassan.

Försäkringar

Som student är du försäkrad under skoltid, och under direkt färd mellan bostaden och skolan, via Kammarkollegiets personskadeförsäkring. Personskador genom olycksfall, samt vissa fall av sjukdom genom smitta, täcks av försäkringen.

Kom ihåg att själv teckna fritids- och hemförsäkring för att ha ett heltäckande försäkringsskydd.

Försäkringen gäller för studenter och doktorander vid de statliga högskolorna. Den motsvarar arbetsskadeförsäkringens olycksfallsskydd. Personskadeförsäkringen för studenter gäller i Sverige och omfattar olycksfall under skoltid och för resor mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas.

Läs mer på Kammarkollegiets webbplats:

Kontakt vid LTU

Utbytesstudenter vänder sig till sin koordinator på International Office

Studentambassador
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Studentambassadör

Vi letar dig som vill utvecklas och söker efter ett socialt och roligt arbete! 
 

Du som gillar att träffa nya människor och vill vara universitetets ansikte utåt kan här hitta det perfekta extraarbetet att kombinera med dina studier. Som studentambassadör får du utbildning, erfarenheter och nätverk som är värdefulla i ditt framtida arbetsliv. 

Som ambassadör är du en representant för Luleå tekniska universitet. Det kan innebära att du deltar på mässor och på event, du kan exempelvis hålla en presentation när en gymnasieklass är på besök eller besöka en skola och berätta om universitetet.

Arbetet går utmärkt att kombinera med studier. Du anmäler dig till de uppdrag som intresserar dig och som passar med ditt schema. 

Låter det intressant? Anmäl ditt intresse via länken nedan.

Taggar

Sökportaler för stipendier

Studiesociala samfonden

Luleå tekniska universitets studiesociala samfond är ett led i strategisk satsning gällande att främja den studiesociala miljön i syfte att öka trivseln och studieresultaten. Det går både att söka bidrag från fonden samt donera medel till den. Förra året fick bland annat StiL Alpina bidrag till LTU Big Air och Geosektionen fick bidrag till den årliga Geolussebalen.

År 2011 beslutade rektor om en extra strategisk satsning i vilken det avsattes 2 miljoner kronor till LTU:s studiesociala samfond. Medlen ska förbrukas under en 5-10 års period och användas till att främja den studiesociala miljön i syfte att öka trivseln och studieresultaten. 

Fondens styrelse består av rektor, chefen för Studentservice samt kårordförandena. Styrelsen beslutar om tilldelning ur fonden och sammanträder en gång per termin. Sista ansökningsdag till de olika sammanträdena är 15 oktober och 15 april.


Följande gäller vid ansökan:

  • Det ska klart framgå till vilket ändamål bidrag söks. En kostnadskalkyl och en kort presentation av föreningen bifogas till ansökan.
     
  • Ansökan om bidrag ur fonden ställs till Luleå tekniska universitets huvudregistrator. 
  • Styrelsen beslutar om bidrag ett år i taget, vilket innebär att beviljade medel för ett år inte med automatik beviljas nästkommande år.
     
  • Om prioritering behövs så prioriteras de ansökningar som kommer flest studenter till godo.


Några exempel på beviljade ansökningar:

StiL Alpina fick bidrag till LTU Big Air som gick av stapeln 6 februari 2015. Tidigare var tävlingen förlagd till Måttsund, men tack vara bland annat medel från studiesociala samfonden möjliggjordes eventet mitt på Campus i LTU Railarena. Tävlingen bestod av en 12 meter hög ramp där skid- och snowboardåkare tävlade om grymmaste tricken. DJ och speaker fanns på plats samt storbildsskärm med livesändning. Eventet blev en succé med cirka 1000 åskådare.

Luleå tekniska universitets äldsta bal Geolusset med anor från 70-talet var hotad i höst då huvudsamarbetspartnern drog sig ur. Geolussebalen är den enda bal på universitetet som är öppen för alla studenter och genom bidrag från studiesociala samfonden var balen räddad.

Ingenjörer utan gränsers studentgrupp i Luleå anordnade ”Julloppis” i Ljusgården riktad till samtliga studenter den 3 december och även där med beviljade medel från fonden.