EF Stipendium Overcoming

Publicerad: 29 november 2018


Stipendiet Overcoming kommer att gå till en student med en inlärningssvårighet, så som t.ex. dyslexi, dyskalkyli och ADHD. Syftet med stipendiet är att lyfta fram en eldsjäl som överkommit eller kämpar med en inlärningssvårighet för att uppmärksamma inlärningssvårigheter.

 Stipendiet innebär en språkresa i 4 veckor till Paris, Costa Rica eller London. Studenter ansöker genom att skicka in en berättelse av hur de överkom sin inlärningssvårighet och hur det har påverkat deras studieresa. Hemsidan för stipendiet är: https://www.ef.se/stipendium/ och jag där finns mycket mer information om ansökan och villkor.  

 

EF Stipendium Overcoming

Stipendiet delas ut till en driven student som kämpat med en inlärningssvårighet. Läs mer om stipendiet här.

Ansökan skickas till stipendium@ef.com senast den 30 april.