Detaljerad uppdragsbeskrivning

Publicerad: 13 mars 2019

Hemresande student uppdrag genomförs inom rikets gränser, du kan också besöka en annan skola än din tidigare gymnasieskola. Exempelvis komvux/vuxenutbildning eller folkhögskola för att marknadsföra och informera om universitetet. 

Du tar själv kontakt med rektor/mentor/lärare/studievägledare för att boka in ditt besök på skolan. Du får mer än gärna göra mer än ett besök när du åker hem, det kan vara i två olika klasser på samma skola eller på olika skolor. Du kan också välja att föreläsa i en aula för flera olika klasser samtidigt.

Längden på vardera besök diskuteras i samråd med oss och mottagande skola. Förslaget är att hålla sig till 30 minuter per besök, inklusive frågestund. 

För att kunna åka som Hemresande student behöver du vara student vid Luleå tekniska universitet som läser någon av våra 130 utbildningsprogram, även distans. Du behöver inte vara utbildad studentambassadör för att kunna åka som hemresande student, men det är ett plus om du är det.

Vi ger dig material för att kunna genomföra din föreläsning (PowerPoint) med instruktioner och förslag på vad att berätta om. För att kunna erhålla arvode för ditt arbete ska du lämna in ett besöksintyg som du tar med till besöket, det ska undertecknas av din kontaktperson på skolan.

Skulle du tillsammans med andra studenter vid Luleå tekniska universitet vilja genomföra ett besök, kontakta oss för att diskutera hur ett sådant besök kan se ut.

Om du har frågor ang. hemresande student tveka inte att kontakta oss!

Utöver resa erhåller du även en ersättning i form av arvode för besöket. 

Arvode

Arvodesnivå 2, 131 kr/timme samt att vi står för din resa hem.

Antal besök Arvode
1 besök 1 timme arvode plus 1 timme förberedelser (minst 20 personer) 
2 besök 2 timmar arvode plus 1 timme förberedelser (minst 40 personer)
3 besök 3 timmar arvode plus 1 timme förberedelser (minst 60 personer)