Rune och Märta Ströms stiftelse

Publicerad: 28 september 2018

Stiftelsen kommer att dela ut tre stipendier, à 15 000 kr under år 2018 för att uppmuntra studenter till goda prestationer gällande studierna. Stipendiet ska användas för kommande studier. Sista ansökningsdatum: 15 oktober.

Stiftelsens ändamål/avsikt

Rune och Märta Ströms stiftelse har till ändamål att uppmuntra studenter från Norrbotten till goda prestationer gällande studierna. Stipendierna riktas till studenter som läser andra eller tredje året vid Luleå tekniska universitet inom programmen:

Systemteknik

 • Civilingenjör Datateknik
 • Civilingenjör Rymdteknik
 • Civilingenjör teknisk fysik och elektro
 • Högskoleingenjör Datateknik

Maskinteknik

 • Civilingenjör Maskinteknik
 • Civilingenjör Energiteknik
 • Högskoleingenjör Maskinteknik
 • Högskoleingenjör Energiteknik

Teknik och design

 • Civilingenjör, Teknisk design
 • Högskoleingenjör, Teknisk design
 • Grafisk design, kandidat 180 hp
 • Psykologi, kandidat, 180 hp
 • Sociologi, kandidat, 180 hp

Stiftelsen kommer att dela ut tre stipendier á 15 000 kr under 2018. Stipendiet ska användas till kommande studier.

Vem kan söka?

Stipendierna kan sökas av studenter antagna vid Luleå tekniska universitet inom de program som framgår ovan. Stipendierna riktas till studenter från Norrbotten och som läser andra eller tredje året och kan uppvisa goda studieresultat.

Övriga villkor

Styrelsens beslut kan inte överklagas. Om du beviljas ett stipendium från Stiftelsen, kommer du att få ett meddelande via den e-post adress du angett, inom 3 veckor efter sista ansökningsdatum. Utdelning av stipendier sker i november.

Ansökan

Ansökan skickas /lämnas in senast 15 oktober till

Rune och Märta Ströms stiftelse
c/o Luleå tekniska universitet
971 87 Luleå


Att: Karin Axelsson Grafström

Vad ska bifogas till ansökan?

Ansökan ska göras på ansökningsformuläret nedan och till ansökan ska bifogas betygsutdrag från LADOK samt ett ansökningsbrev med kort motivering varför du söker.

Behandling av personuppgifter

Vi behöver behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, födelseort, e-postadress och betyg. Syftet med behandlingen är för att kunna pröva din rätt till stipendium. Vi har fått dina uppgifter från dig, vilka kontrolleras mot våra administrativa system. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Dina personuppgifter kommer endast behandlas så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen för behandlingen. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Rune och Märta Ströms stiftelse, vilka delar ut stipendierna i fråga. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig för den angivna behandlingen är Luleå tekniska universitet. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på telefonnummer 0920 – 49 10 00 eller e-post registrator@ltu.se.

Du når vårt dataskyddsombud på telefonnummer 0920 – 49 10 00 eller e-post dataskydd@ltu.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen). Genom att lämna in ansökningsblanketten godkänner du att vi får behandla de personuppgifter du lämnat för ovan angivna ändamål.

Vid frågor, kontakta

Karin Axelsson-Grafström

Karin Axelsson-Grafström, Handläggare, Internationalisering

Telefon: 0920-491812
Organisation: Studentservice, Verksamhetsstöd