Hoppa till innehållet

Ekonomi och resor

Här hittar du information om arvoden och hur du bokar resor för de ambassadörsuppdrag du fått.

Ekonomi

Arvoden betalas ut till studentambassadörer efter utfört uppdag. Påskrivna blanketter måste vara hos vår ekonomiavdelning senast den första, för att blir utbetald den 25e samma månad. Var därför ute i god tid när du lämnar blanketten hos oss på Studentrekryteringen.

För att få din lön utbetald till ditt bankkonto måste du följa instruktionern i dokumentet Utbetalning av lön Danske Bank nedan.

Resor

För vissa uppdrag krävs det att du som studentambassadör bokar en resa för att kunna göra ditt uppdrag. Du bokar själv resan via NEX. Information och kontaktuppgifter till NEX får du av Studentrektyteringen (villplugga@ltu.se). Alla resor måste godkännas av oss på Studentrekryteringen innan de bokas fast, och NEX håller kontakten med oss.  

Tänk på att ni alltid bokar resor i god tid för att kunna få en så billig resa som möjligt. Ni ska också, från ett ekonomiskt perspektiv, ta hänsyn till resealternativ, dagar och tider. Vi är en myndighet och således hanterar vi skattebetalares pengar.

Referensperson är den av oss som gett er uppdraget.

NOTERA: det går att boka både länstrafik och lokaltrafik så som bussar, tunnelbana, spårvagn. Uppge det när du är i kontakt med resebyrån.