Hoppa till innehållet

Studiesociala samfonden

Luleå tekniska universitets studiesociala samfond är ett led i strategisk satsning gällande att främja den studiesociala miljön i syfte att öka trivseln och studieresultaten. Det går både att söka bidrag från fonden samt donera medel till den. Förra året fick bland annat StiL Alpina bidrag till LTU Big Air och Geosektionen fick bidrag till den årliga Geolussebalen.

År 2011 beslutade rektor om en extra strategisk satsning i vilken det avsattes 2 miljoner kronor till LTU:s studiesociala samfond. Medlen ska förbrukas under en 5-10 års period och användas till att främja den studiesociala miljön i syfte att öka trivseln och studieresultaten. 

Fondens styrelse består av rektor, chefen för Studentservice samt kårordförandena. Styrelsen beslutar om tilldelning ur fonden och sammanträder en gång per termin. Sista ansökningsdag till de olika sammanträdena är 15 oktober och 15 april.


Följande gäller vid ansökan:

  • Det ska klart framgå till vilket ändamål bidrag söks. En kostnadskalkyl och en kort presentation av föreningen bifogas till ansökan.
     
  • Ansökan om bidrag ur fonden ställs till Luleå tekniska universitets huvudregistrator. 
  • Styrelsen beslutar om bidrag ett år i taget, vilket innebär att beviljade medel för ett år inte med automatik beviljas nästkommande år.
     
  • Om prioritering behövs så prioriteras de ansökningar som kommer flest studenter till godo.


Några exempel på beviljade ansökningar:

StiL Alpina fick bidrag till LTU Big Air som gick av stapeln 6 februari 2015. Tidigare var tävlingen förlagd till Måttsund, men tack vara bland annat medel från studiesociala samfonden möjliggjordes eventet mitt på Campus i LTU Railarena. Tävlingen bestod av en 12 meter hög ramp där skid- och snowboardåkare tävlade om grymmaste tricken. DJ och speaker fanns på plats samt storbildsskärm med livesändning. Eventet blev en succé med cirka 1000 åskådare.

Luleå tekniska universitets äldsta bal Geolusset med anor från 70-talet var hotad i höst då huvudsamarbetspartnern drog sig ur. Geolussebalen är den enda bal på universitetet som är öppen för alla studenter och genom bidrag från studiesociala samfonden var balen räddad.

Ingenjörer utan gränsers studentgrupp i Luleå anordnade ”Julloppis” i Ljusgården riktad till samtliga studenter den 3 december och även där med beviljade medel från fonden.