Svensk Båtutbildnings stipendium

Publicerad: 19 januari 2019

Svensk Båtutbildnings stipendium för ökad sjösäkerhet syftar till att stödja individer eller organisationer som verkar för ökad sjösäkerhet i Sverige".
Vi vill genom stipendiet komma närmare en nollvision för förolyckade till sjöss i Sverige. Därför ger vi en person eller organisation möjlighet att få ta del av de medel Svensk Båtutbildnings stipendium möjliggör samt en kostnadsfri utbildning till Kustskeppare.

Skriv och skicka in en text på max en sida som beskriver vad du/ni gör/vill göra för att komma närmare en nollvision för förolyckade till sjöss samt motivera varför ni skall få möjlighet att kostnadsfritt utbilda er till Kustskeppare.

Kustskepparkursen genomförs i Svensk Båtutbildnings lokaler i Stockholm eller Göteborg under vår eller höst 2020. Initialt läser man de teoretiska och praktiska kurser som krävs för Kustskepparen. Efter varje kurstillfälle skriver du kunskapsprov och utbildningen avslutas med teoretiskt prov för Kustskepparen.

Ansökan skickas till info@batutbildning.se senast 15 oktober 2019.