Hoppa till innehållet
Foto: Mellby Gård

Rune Anderssons Jubileumsstiftelse

Publicerad: 7 december 2021

Syftet med Rune Anderssons Jubileumsstiftelse är att ge studenter vid LTU möjlighet till internationella studier och det svenska näringslivet möjlighet att rekrytera välutbildade medarbetare i framtiden.

Stiftelsen Rune Anderssons Jubileumsstiftelse

Nästa utlysning sker under våren 2024.

Stipendium kan sökas av studenter antagna vid LTU som befinner sig i slutfasen av sin utbildning och vill studera i ett land med snabb ekonomisk utveckling i Asien, Sydamerika eller Afrika.

Sökande ska kunna uppvisa mycket goda studieresultat och ha stort intresse för innovation, produkt- och tjänsteutveckling och entreprenörskap.

Den årliga stipendiesumman är maximalt 450 000 kr och kommer att fördelas på flera stipendiater. Stipendiet kan finansiera såväl terminsavgifter som förhöjda levnadskostnader under studietiden, tur och returresa till studieorten samt studieresor.

Ingen särskild ansökningsblankett finns. Ansökan ska innehålla CV, registerutdrag (från LADOK), budget samt ett personligt brev med motivering om varför man är en lämplig mottagare av stipendiet samt motivering av valet av land och lärosäte.

Stipendiet får inte användas till annat än av stiftelsen godkända utbildningskostnader. Mottagare av stipendium är skyldig att senast 12 månader efter utbetalning lämna en reserapport till Rune Anderssons Jubileumsstiftelse.

Frågor kan ställas till Anders Henriksson via mail Anders.Henriksson@ltu.se

---------------------------------------

Stiftelsens ändamål/avsikt

Rune Anderssons Jubileumsstiftelse har till ändamål att skapa möjligheter för studenter vid Luleå tekniska universitet att genomföra en del av sin utbildning i länder med snabb ekonomisk utveckling. 

Syftet är att ge studenter vid LTU möjlighet till internationella studier och det svenska näringslivet möjlighet att rekrytera välutbildade medarbetare i framtiden.

Stipendierna riktas företrädesvis mot studenter inom utbildningar som leder till arbeten med starka inslag av utveckling och/eller produktion av tjänster eller produkter. Eventuella erhållna medel får endast användas till därför avsatt ändamål. Under utlandsvistelsen är stipendiaten en ambassadör för Luleå tekniska universitet och bör hålla det i åtanke.

Övriga villkor

Sökande är medveten om och lämnar sitt samtycke till Stiftelsens behandling och lagring av personuppgifter för den interna beredningsprocessen (personuppgiftslagen). Sökande har rätt att ta del av registrerade uppgifter.

Sökande lämnar sitt samtycke till publicering av sökandes namn på Stiftelsens hemsida vid beviljande av medel

Styrelsens beslut kan inte överklagas.

Vid generella frågor om Rune Anderssons stipendium

Anders Henriksson

Anders Henriksson, Handläggare, Rådgivare, analytiker, handläggare

Telefon: 0920-492114
Organisation: Utbildnings- och forskningsplanering, Verksamhetsstöd

Om Rune Andersson

Rune Andersson är donator och instiftare av Rune Anderssons jubileumsstiftelse.

Efter civilingenjörsexamen från Chalmers i Göteborg kom Rune Andersson till Högskolan Luleå som den först anställde 1971. Han inledde sin karriär med att bygga upp det som kom att bli Luleå tekniska universitet. Han var högskolans förvaltningschef 1971-1974. Därefter har Rune Andersson varit verksam i ett flertal bolag bl. a Plannja och Elektrolux, men han är kanske mest känd som industrikoncernen Trelleborgs framgångsrike vd under 1980-talet.

Rune Andersson har gått från anställd till egenföretagare och driver idag företagsgruppen Mellby Gård en koncern bestående av bolag inom industri och handel.

Vid Luleå tekniska universitets 40-års jubileum 2011 inrättade Rune Anderson stiftelsen Rune Anderssons jubileumstiftelse som ett sätt att inspirera unga studenter att genom studier i länder med snabb ekonomisk utveckling skaffa sig unik kompetens till gagn för framtida tillväxt i svenskt näringsliv.

Reserapporter av tidigare stipendiater

Bloggar av tidigare stipendiater