Hoppa till innehållet

Rune och Märta Ströms stiftelse

Publicerad: 14 september 2022

Stiftelsen kommer att dela ut fyra stipendier à 15 000 kr under år 2022 för att uppmuntra studenter till goda prestationer gällande studierna. Stipendiet ska användas för kommande studier. Sista ansökningsdatum: 15 oktober.

Stiftelsens ändamål/avsikt

Rune och Märta Ströms stiftelse har till ändamål att uppmuntra studenter från Norrbotten till goda prestationer gällande studierna. Stipendierna riktas till studenter som läser andra eller tredje året vid Luleå tekniska universitet inom programmen:

Systemteknik

 • Civilingenjör Datateknik
 • Civilingenjör Rymdteknik
 • Civilingenjör teknisk fysik och elektro
 • Högskoleingenjör Datateknik

Maskinteknik

 • Civilingenjör Maskinteknik
 • Civilingenjör Energiteknik
 • Högskoleingenjör Maskinteknik
 • Högskoleingenjör Energiteknik

Teknik och design

 • Civilingenjör, Teknisk design
 • Högskoleingenjör, Teknisk design
 • Grafisk design, kandidat 180 hp
 • Psykologi, kandidat, 180 hp
 • Sociologi, kandidat, 180 hp

Stiftelsen kommer att dela ut fyra stipendier á 15 000 kr under 2022. Stipendiet ska användas till kommande studier.

Vem kan söka?

Stipendierna kan sökas av studenter antagna vid Luleå tekniska universitet inom de program som framgår ovan. Stipendierna riktas till studenter från Norrbotten och som läser andra eller tredje året och kan uppvisa goda studieresultat.

Övriga villkor

Styrelsens beslut kan inte överklagas. Om du beviljas ett stipendium från Stiftelsen, kommer du att få ett meddelande via den e-post adress du angett, inom 3 veckor efter sista ansökningsdatum. Utdelning av stipendier sker i november.

Vad ska bifogas till ansökan?

Ansökan ska göras på ansökningsformuläret nedan och till ansökan ska bifogas betygsutdrag från LADOK samt ett ansökningsbrev med kort motivering varför du söker

Ansökan

Ansökan skickas till Registrator, Luleå tekniska universitet registrator@ltu.se senast den 15 oktober.

Märk ansökan med:

Rune och Märta Ströms stiftelse
Dnr. LTU-1323-2022
Att: Anders Henriksson

Behandling av personuppgifter

Vi behöver behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, födelseort, e-postadress och betyg. Syftet med behandlingen är för att kunna pröva din rätt till stipendium. Vi har fått dina uppgifter från dig, vilka kontrolleras mot våra administrativa system. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Dina personuppgifter kommer endast behandlas så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen för behandlingen. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Rune och Märta Ströms stiftelse, vilka delar ut stipendierna i fråga. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig för den angivna behandlingen är Luleå tekniska universitet. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på telefonnummer 0920 – 49 10 00 eller e-post registrator@ltu.se.

Du når vårt dataskyddsombud på telefonnummer 0920 – 49 10 00 eller e-post dataskydd@ltu.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen). Genom att lämna in ansökningsblanketten godkänner du att vi får behandla de personuppgifter du lämnat för ovan angivna ändamål.

Vid frågor, kontakta

Anders Henriksson

Anders Henriksson, Handläggare, Rådgivare, analytiker, handläggare

Telefon: 0920-492114
Organisation: Utbildnings- och forskningsplanering, Verksamhetsstöd