Hoppa till innehållet

Fler sökalternativ

Examensbeskrivningar

Alla examen vid Luleå tekniska universitet är kopplade till en utbildningsplan eller kurskravslista samt examensbeskrivning. I examensbeskrivningen kan man läsa om vilka krav och mål som ställs samt innehåll i utbildningen och för en examen.

En examensbeskrivning hittar du genom att söka fram en examen. 

Har du frågor om examensbevis och examensbeskrivningar enligt 1993 års bestämmelser ska du kontakta examen@ltu.se

Inrättade huvudområden för generella examina

För att utfärda en generell examen, kandidat, magister eller master krävs ett inrättat huvudområde. För varje huvudområde finns en utbildningsplan eller kurskravslista som visar vilka obligatoriska kurser som ingår.