Anpassa och visa din utbildningsplan

Publicerad: 23 februari 2010

En utbildningsplan innehåller stora mängder information om ditt program. Därför kan du anpassa och visa utbildningsplanen på olika sätt för att få personlig information.

Val som anpassar utbildningsplanen

Välj antagningstermin 
I en utbildningsplan är det viktigt att ange när du startade din utbildning det vill säga när du antogs till programmet.

Välj Inriktning/profil/ämneskombination
Studerar man på ett program som har inriktningar, profiler eller ämneskombinationer finns möjlighet att anpassa utbildningsplanen så att endast en inriktning visas tillsammans med programmets gemensamma information.

Välj vad du se
Du kan välja att visa utbildningsplanen på följande sätt. Vill du se hela utbildningsplanen skriver du ut den till en pdf-fil. Vill du bara visa kurser i programmet välj Obligatoriska kurser.  Vill du ser när kurserna ges och om det ska göras val av kurser eller inriktningar under studietiden välj Läsordning.

Guide - Anpassa och visa din utbildningsplan

Kurser i programmet

Kurser i ett program är kurskrav för att nå en viss examen. Kurser står angivna i utbildningsplanen så du vet vilka de är och när du ska läsa dem. En kurs kan bytas ut och därför ska student inför varje ny termin kontrollera hur läsordningen ser ut. Obligatoriska kurser i ett program behöver man inte söka. Däremot ska valbara kurser väljas.

Valbara kurser är obligatoriska men de anges i utbildningsplanen i en kurslista med kravet att ett antal, angivna poäng, kurser inom listan ska väljas. I läsordningen markeras kurserna med ”Valbar” som kommentar. Du ska söka den valbara kurs som du vill läsa.

Kom ihåg att man alltid ska kursregistrera sig på en kurs.

Ett valfritt utrymme i utbildningsplanen innebär att du har möjlighet att fritt välja kurser motsvarande det valfria utrymmet. Visas i läsordningen som "Valfritt".