Hoppa till innehållet

Fler sökalternativ

Mitt program

Sök fram utbildningsplanen för ditt program

En utbildningsplan hittar du genom att söka fram ett program. I Sök utbildning väljer du ”Program” och skriver in programmets namn eller kod som fritext.

När du hittat din utbildningsplan så kan du anpassa visning av informationen så att den passar dig.

Programråd

Programråd är en grupp personer som har som syfte att utveckla kvaliteten i en viss utbildning. Programrådet består av studenter som representerar varje årskurs på utbildningen samt lärare och utbildningsledare.  Kårerna är de som utser representanterna som sitter i programrådet. 

Minst en gång per år är det även med alumner eller andra externa personer som representerar det verksamhetsområde som utbildningen syftar till. På så sätt kan den återkoppling som studenter ger på sin lärandeupplevelse i kurser och utbildningen som helhet utvecklas utifrån synpunkter och kommentarer om vad som är väsentligt inom ett visst verksamhetsområde och studenterna kan ha ett direkt inflytande på sin egen utbildning. ​

Hitta programrådsprotokoll

Vid varje programråd förs protokoll över det som diskuteras. För att läsa mer om ditt programråd klicka på länken nedan.