Hoppa till innehållet

Kursvärdering

Publicerad: 2 juni 2020

Alla studenter har rätt att göra en kursvärdering för en kurs som man gått. Det är en möjlighet för dig som student att påverka utvecklingen av din utbildning och ditt bidrag är en betydelsefull del i vårt kvalitetsarbete. Därför är det viktigt att du svarar på kursvärderingsenkäten och tycker till om vad som har varit bra och vad som kan utvecklas i kursen, för att vår kursvärderingsprocess ska fungera så bra som möjligt.

Var hittar jag kursvärderingsenkäten?

Kursvärderingsenkäten skickas till din studentmailadress i slutet av din kurs och är öppen att besvara under tre veckor. Enkäten kan också besvaras via Canvasrummet. För att öppna enkäten, klicka på länken till kursvärderingen eller skanna QR-koden med mobiltelefonen. 

Vad innehåller kursvärderingsenkäten?

Enkäten innehåller ett antal frågor som är gemensamma för alla våra kurser. Lärare kan också lägga till egna mer kursspecifika frågor i enkäten. Enkäten är uppdelad i frågemoduler som speglar olika områden såsom självbedömning, kursens mål och innehåll, undervisningskvalitet, kursmaterialet, studiemiljö, examination samt en helhetsbedömning av kursen.

Det är viktigt att du skriver konstruktiva och sakliga kommentarer samt om du kan ge förslag på lösningar på du tycker behöver utvecklas. Detta för att vi ska få ett bra underlag för utveckling av kursen. 

Var hittar jag resultatet av kursvärderingen och om det leder till någon utveckling?

Sammanställningen av resultatet publiceras på webben under Mitt LTU direkt efter att kursvärderingsenkäten har stängts. På samma sida publicerar även läraren en kursutvecklingsrapport, där resultatet har analyserats och där eventuella beslut om åtgärder återkopplas.

Läraren berättar även om tidigare kursvärderingars resultat och hur kursen har utvecklats baserat på det, i kursintroduktionen vid kursens start.