Hoppa till innehållet

Avgifter och kostnader

Publicerad: 12 november 2012

Avgiftsfri utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Utbildningen vid universitetet ska vara avgiftsfri för studenterna inom EU/EES. Det innebär att inga moment i kursplanerna får avgiftsbeläggas, oavsett om kursen där momentet ingår är obligatorisk eller valbar, dock med vissa undantag som exempelvis lägerskolor, studieresor och liknande.

Vid inlämning av obligatoriska uppgifter i en kurs, ska institutionen tillhandahålla utskriftsmöjligheter i skälig omfattning.

Kostnader

Till utbildningen hör vissa kostnader som studenten själv står för exempelvis

  • kurslitteratur till vilken även räknas kompendier och kopierat material av större omfattning,
  • instrument,
  • förbrukningsmaterial av typen textila material, lera och färger, om studenten själv förfogar över resultatet,
  • kopieringskostnaderna för egna exemplar av skriftliga arbeten, examensarbeten och uppsatser, minneskort och andra lagringsmedia,
  • personlig utrustning som till exempel träningskläder,
  • depositionsavgifter för nycklar eller kort,
  • kostnader i samband med genomförande av examensarbete såsom resor och telefonsamtal,
  • eventuella merkostnader till lärcentrum, annat universitet eller liknande om studenten önskar skriva tentamen på annan ort,
  • boende på samt resor till och från ort där VFU/praktik genomförs.