Hoppa till innehållet

Disciplinnämnden

Publicerad: 1 februari 2013

Disciplinnämnden handlägger ärenden om fusk vid examination och störande uppträdande, samt kränkningar på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Att bli anmäld till disciplinnämnden för fusk, för att ha utsatt någon för trakasserier eller för att ha uppträtt på ett sådant sätt att verksamheten vid universitetet störs eller hindras, kan medföra allvarliga konsekvenser för dina studier och för dig som person.

Disciplinnämnden kan utdela en varning, men kan också besluta om avstängning från all verksamhet vid universitetet i upp till sex månader. Ett avstängningsbeslut innebär att du inte får delta i undervisning eller tentera. Du har inte heller rätt till någon form av handledning och du får inte lämna in uppgifter för rättning. Du blir dessutom avstängd från studiemedel under avstängningsperioden. Meddelande om avstängning skickas till Centrala studiestödsnämnden.

Disciplinnämnden består av rektor som ordförande, en representant från lärarkåren, studentrepresentanter och en lagfaren ledamot med domarerfarenhet. Handläggningen av disciplinärenden är reglerad i 10:e kapitlet Högskoleförordningen.

Beslut om avstängning kan överklagas till Förvaltningsrätten i Luleå.

Kontakt

disciplin@ltu.se
0920-491000