Hoppa till innehållet

Försäkringar

Publicerad: 23 mars 2012

Som student är du försäkrad under skoltid, och under direkt färd mellan bostaden och skolan, via Kammarkollegiets personskadeförsäkring. Personskador genom olycksfall, samt vissa fall av sjukdom genom smitta, täcks av försäkringen.

Kom ihåg att själv teckna fritids- och hemförsäkring för att ha ett heltäckande försäkringsskydd.

Försäkringen gäller för studenter och doktorander vid de statliga högskolorna. Den motsvarar arbetsskadeförsäkringens olycksfallsskydd. Personskadeförsäkringen för studenter gäller i Sverige och omfattar olycksfall under skoltid och för resor mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas.

Läs mer på Kammarkollegiets webbplats nedan: 

Kontakt vid LTU

Utbytesstudenter vänder sig till sin koordinator på International Office