Hoppa till innehållet
stop.jpg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Fusk och plagiat

Publicerad: 24 augusti 2011

Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation på annat sätt ska bedömas (SFS 1993:100, 10 kap 1§)

Med andra ord ska du som student inte använda fusklapp, otillåtna hjälpmedel och otillåtet samarbete vid prov eller för en prestation. Studieprestation kan vara laborationsrapport, tentamen, projektuppgift, dugga, uppsats eller examensarbete. Du blir informerad av läraren om vad som är tillåtet och inte. Att använda bild, statistik eller text i eget namn som någon annan gjort, och få det att framstå som sitt eget, är plagiat och ses som fusk.
 

Vad händer om du fuskar?

Dina lärare känner till sitt ämne och de källor som finns, så plagiat och fusk upptäcks oftast redan när de läser inlämnade texter. Vid universitetet används ett plagiatkontrollverktyg som skyddar dina uppsatser från att plagieras och som även kan spåra plagiat. Lärare är skyldiga att anmäla varje misstanke om fusk och plagiat till universitetets rektor för vidare utredning.

När du som student fuskar hoppar du över ditt eget lärande, själva anledningen till akademiska studier, men du drabbas också av disciplinära åtgärder. Varning eller avstängning är de vanligaste disciplinära åtgärderna. Disciplinnämnden utreder anmälan samt tar beslut om sådan åtgärd. Att vara avstängd från studier räknas som studieavbrott och rätten till studiemedel upphör under avstängningen.
 

Hur undviker du fusk och plagiat?

​Fusk kan bero på okunskap om hur man skriver akademiska texter och vilka krav som ställs på ett vetenskapligt förhållningssätt. Råd till dig som student:

  • Följ alltid lärarens anvisningar och fråga om du är osäker på vad som gäller.
  • Var kritisk i din tolkning av källor så du inte själv blir missledd.
  • Lär dig de formella regler som gäller för akademiska texter.
  • Hämtar du ordagrant texter eller kopierar bilder från andra måste du citera och ange källa. När du skriver om eller sammanfattar en källtext, använd alltid egna ord eller uttryck och ange då också alltid källa. Skriv således alltid referenser på allt som du inte själv tänkt ut. 
  • Refererar du en text som du tidigare skrivit ska du markera det genom en hänvisning. Om du vill återanvända delar av till exempel en hemskrivning, uppsats eller examensarbete som du själv skrivit och lämnat in till universitetet måste du tydligt ange att det är frågan om återanvändning. Återanvänder du formuleringar ordagrant från eget material ska du markera citatet med citattecken och hänvisning. En bra tumregel är att hantera egna texter på samma sätt som andras. 
  • Ange källorna i referenslistan.
  • Läs ”Riktlinjer för självständigt arbete/examensarbete” med vetenskapligt förhållningssätt.
  • Ta gärna hjälp av bibliotekarier, IT-pedagoger och SPRÅKVERKSTADEN.
  • Lär dig Word, rättstavningsprogram och referenshantering , t ex genom programmet Refworks.
  • Lär dig ännu mer om referenshantering och plagiat via antiplagieringsguiden REFERO.

Mer hjälp

Prefekterna på institutionerna ansvarar för att du ska få information i fråga om användning av textmaterial. På Universitetsbiblioteket finns både kurser i informationssökning, en språkverkstad samt erfarna pedagoger att kontakta. Om du anser att en annan student fuskat, kontakta din lärare eller studentkåren. 

Lycka till med dina framtida akademiska texter!