Hoppa till innehållet

Regler för alkohol & droger

Publicerad: 26 februari 2015

Luleå tekniska universitet skall vara en arbetsplats där arbetsgivare, studentkårer, alla anställda och studenter verkar för en arbetsmiljö som är fri från alkohol och andra droger. Fokus ska ligga på hälsoaspekten och tidig upptäckt av riskbruk. Bruk av alkohol på fritiden får inte heller påverka effektivitet, säkerhet, kvalitet och trivsel på arbetet och i studiemiljön. Till skillnad från bruk av alkohol är det enligt svensk lag förbjudet att inneha, bruka eller på annat sätt hantera narkotika.

Stöd för chefer/lärare

När medarbetare/studenter har problem relaterade till alkohol och/eller droger

Tänk på att försöka begränsa den berörda och initierade personkretsen till så få som möjligt. När man ställer frågor och försöker skaffa sig information om hur man ska hantera en situation som innefattar ett missbruksproblem, behöver man inte alltid avslöja vem det gäller.

För dig som behöver personlig rådgivning eller stöd

I dokumentet nedan hittar du kontaktuppgifter till några av de aktörer som finns inom området både inom och utanför universitetet.