Hoppa till innehållet

Vilseledande och störande

Publicerad: 20 mars 2019

För att förebygga vilseledande vid skriftliga prov och andra examinationer samt störande eller hindrande av undervisning eller prov är det viktigt att studenterna tidigt får information om kurser och hur de examineras samt att studenter och anställda har kännedom om universitetets regler gällande bl.a. utbildning, examination, tentamensskrivningar samt disciplinära förseelser och åtgärder enligt HF.

Vilka ordningsregler som gäller vid salstentamen finns reglerat i "Ordningsregler vid tentamenstillfället". I "Riktlinjer för handläggning av disciplinärenden" beskrivs hanteringen av ett disciplinärende vid Luleå tekniska universitet.