Hoppa till innehållet

Programråd

Publicerad: 29 augusti 2016

Programråd är en grupp personer som har som syfte att utveckla kvaliteten i en viss utbildning. Programrådet består av studenter som representerar varje årskurs på utbildningen samt lärare och utbildningsledare.  Kårerna är de som utser representanterna som sitter i programrådet. 

Minst en gång per år är det även med alumner eller andra externa personer som representerar det verksamhetsområde som utbildningen syftar till. På så sätt kan den återkoppling som studenter ger på sin lärandeupplevelse i kurser och utbildningen som helhet utvecklas utifrån synpunkter och kommentarer om vad som är väsentligt inom ett visst verksamhetsområde och studenterna kan ha ett direkt inflytande på sin egen utbildning. ​