Hoppa till innehållet

Schema

Schema läggs fyra gånger per läsår, inför varje läsperiod.

Schemat ska vara klart senast tio arbetsdagar före kursstart, detta förutsätter förstås att schemaläggarna får in underlag från lärarna i rätt tid.

Schemaändringar efter denna tidpunkt ska inte förekomma, om förändringen inte beror på rent kursadministrativa orsaker eller för att skapa bättre förutsättningar för ditt lärande. Om det blir aktuellt med schemaändringar, får det endast ske efter samråd med dig och övriga kursdeltagare. Det är den kursansvarige läraren som ansvarar för att informera om schemaändringar.