Schema

Schema läggs fyra gånger per läsår, inför varje läsperiod.

Schemat ska vara klart senast tio arbetsdagar före kursstart, detta förutsätter förstås att schemaläggarna får in underlag från lärarna i rätt tid.

Schemaändringar efter denna tidpunkt ska inte förekomma, om förändringen inte beror på rent kursadministrativa orsaker eller för att skapa bättre förutsättningar för ditt lärande. Om det blir aktuellt med schemaändringar, får det endast ske efter samråd med dig och övriga kursdeltagare. Det är den kursansvarige läraren som ansvarar för att informera om schemaändringar.
 

Kontakt schemaläggare på alla campus orter (förutom Kiruna):
Epost: schema-lulea@ltu.se

I Kiruna kontakta du:
Maria Winnebäck
0980-675 43
maria.winneback@ltu.se

Hitta mitt schema

Schema administreras i ett system som heter TimeEdit, nedan hittar du en länk dit. Detta är ett system där resultatet av schemaläggarnas arbete syns på webben direkt, vilket innebär att det är en preliminär version fram till tio arbetsdagar före kursstart.

NYHET! Schemat för de kurser du är antagen till kan du hitta på Mitt LTU till höger på första sidan under Min kalender. Du kan även lägga till andra kurser som du vill ha koll på, det gör du under inställningar.

Terminstider och läsårsindelning

Terminstider 2016-2017

Höstterminen 2016

Grundnivå, första terminen 160817-170115
Grundnivå, efterföljande terminer 160829-170115
Fristående kurser, heltidsstudier 160829-170115
Avancerad nivå, första terminen 160829-170115
Avancerad nivå, efterföljande terminer 160829-170115
Avancerad nivå, fristående kurser 160829-170115

Vårterminen 2017

Alla 170116-170604

 

Terminstider 2017-2018

Höstterminen 2017

Grundnivå, första terminen 170816-180114
Grundnivå, efterföljande terminer 170828-180114
Fristående kurser, heltidsstudier 170828-180114
Avancerad nivå, alla 170828-180114
   

Vårterminen 2018

Alla 180115-180603

 

Läsårsindelning

Läsperiodsindelning

Schemamodul

För att underlätta planeringen av kursval, finns det för flertalet utbildningar i Luleå och Piteå ett modulschema med fasta schemapositioner. Kursernas modulindelning ser du i kursutbudet för programstudenter.

Kurser i samma modul innebär schemakrockar vilket betyder att de inte går att läsa samtidigt.

Piteås schemamoduler

Tider för lektionspass

Dina klasser kan schemaläggas under någon av följande pass.

Pass Tid
1 08.15 - 09.45
2 10.15 - 11.45
3 13.00 - 14.30
4 14.45 - 16.15
5 16.30 - 18.00

Lektionspass Kiruna
08.35-09.20
09.25-10.10
10.40–11.25
11.30–12.15
LUNCH:12.15–13.45
13.45–14.30
14.45–15.30
15.50–16.35
16.45–17.30