Schema

Schema läggs fyra gånger per läsår, inför varje läsperiod.

Schemat ska vara klart senast tio arbetsdagar före kursstart, detta förutsätter förstås att schemaläggarna får in underlag från lärarna i rätt tid.

Schemaändringar efter denna tidpunkt ska inte förekomma, om förändringen inte beror på rent kursadministrativa orsaker eller för att skapa bättre förutsättningar för ditt lärande. Om det blir aktuellt med schemaändringar, får det endast ske efter samråd med dig och övriga kursdeltagare. Det är den kursansvarige läraren som ansvarar för att informera om schemaändringar.
 

Kontakt schemaläggare på alla campus orter (förutom Kiruna):
E-post: schema-lulea@ltu.se

I Kiruna kontakta du:
Maria Winnebäck
0980-675 43
maria.winneback@ltu.se

Hitta mitt schema

Schema administreras i ett system som heter TimeEdit, nedan hittar du en länk dit. Detta är ett system där resultatet av schemaläggarnas arbete syns på webben direkt, vilket innebär att det är en preliminär version fram till tio arbetsdagar före kursstart.

Schemamodul

För att underlätta studieplaneringen, finns det för flertalet utbildningar i Luleå och Piteå ett modulschema med fasta schemapositioner. Kursernas modulindelning ser du i kursutbudet för programstudenter.

Kurser i samma modul innebär schemakrockar vilket betyder att de inte går att läsa samtidigt.

Piteås schemamoduler

Tider för lektionspass

Dina klasser kan schemaläggas under någon av följande pass.

Pass Tid
1 08:15 - 09:45
2 10.15 - 11.45
3 13.00 - 14.30
4 14.45 - 16.15
5 16.30 - 18.00


Lektionspass Kiruna
08.45-09.30
09.35-10.20
10.40–11.25
11.30–12.15
LUNCH:12.15–13.45
13.45–14.30
14.45–15.30
15.50–16.35
16.45–17.30