Schema Skellefteå Lp 1 och Lp 2, H19

Publicerad: 13 augusti 2019

Här finner du scheman för alla program som ges i Skellefteå.

Skapa ditt eget schema

I TimeEdit-systemet kan du skapa ditt eget schema. För att göra detta behöver du veta rätt kurskoder. Dessa hittar du i de utbildningsplaner som finns i Utbildningskatalogen.

Kurser lp 1 och lp 2, H19, Luleå tekniska universitet, Skellefteå

Lp 1

Årskurs 1

Tekniskt Basår (TTBAB)
FX003T Fysik G1+MX006M Ma G3C+MX001T Teknologi 1 för basår

Digital design (KKVDG)
W0023F Digital Design 15 hp

Filmdesign (KKVFG)
W0024F Filmdesign 15 hp

Datornätverk (THDNG)
M0028M Matematik för nätverkstekniker + W0005E Digitala och analoga system

Datorspelsutveckling (TIDUG)
D0009E Introduktion till programmering + M0050M Matematiska grunder och derivator

Maskinteknik (TIMTG)
M0009T Ingenjörskonst + M0050M Matematiska grunder och derivator

Ekonomie kandidat (FKEKG)
O0017N Ledning och organisation av affärsverksamhet + N0008N Mikroteori

Elkraftteknik (TIEKG) Högskoleinenjör distans
Ma117G (Miun) Algebra för ingenjörer + W0013T Elkraftteknik, introd

Årskurs 2

Digital design (KKVDG)
W0028F Digitala miljöer, 15 hp

Filmdesign (KKVFG)
W0027F Bildproduktion för kamera

Datornätverk (THDNG)
D0026D Datorsystemadministration + W0002E Avancerad routing

Datorspelsutveckling (TIDUG)
D0036D Nätverksprogrammering+S0006E Programmering av realtidsgrafik

Maskinteknik (TIMTG)
M0032T Mekanik och Hållfasthetslära  + W0005T Materiallära

Ekonomie kandidat (FKEKG)
G0009N Vetenskap och etik – Introd för samhällsvetare + M0024N Affärsstrategi

Elkraftteknik (TIEKG)
5EI191 Elmaskiner (Umu) + 5EL190 Analog elektronik (Umu)

Årskurs 3

Digital design (KKVDG)
W0036F Visuell gestaltning – inriktningsprojekt

Filmdesign (KKVFG)
W0037F Scenografi 15 hp samt W0038F Attributmakeri 15 hp

Datorspelsutveckling (TIDUG)
S0008E Grafikprogram och algoritmer, S0017D spelkonsoler och system

Energiteknik (TIETG)
F0040T Hållbara energisystem + valfritt

Maskinteknik (TIMTG)
M0015T Maskindynamik + T0019T Tillverkningsmetoder

Elkraftteknik (TIEKG) Högskoleingenjör Distans
W0014T Stor- och småskalig generering av elenenergi m m + W0011T Elanläggning, elsäkerhet

För masterprogram, gå till den engelska sidan (länk uppe till höger)

 

 

Lp 2

Årskurs 1

Tekniskt Basår (TTBAB)
FX003T Fysik G1+MX006M Ma G3C

Digital design (KKVDG)
W0021F Visuell gestaltning 1 15 hp

Filmdesign (KKVFG)
W0021F Visuell gestaltning 1

Datornätverk (THDNG)
D0007E Datornätverk + D0042D Programmering för datornätverk

Datorspelsutveckling (TIDUG)
D0037D Objektorienterad programmering + M0051M Integraler, vektorer och matriser

Maskinteknik (TIMTG)
F0060T Mekanik och experimentella metoder + M0051M Integraler, vektorer och matriser

Ekonomie kandidat (FKEKG)
M0015N Marknadsföring + N0030N Tillämpad mikroekonomi

Elkraftteknik (TIEKG) Högskoleinenjör distans
ET074G Ellära 1 (miun) + W0021T Mekanik och elkraftteknik

Årskurs 2

Digital design (KKVDG)
W0030F Digitala visuella effekter

Filmdesign (KKVFG)
W0029F Visuella effekter

Datornätverk (THDNG)
D0025D Nätverkssäkerhet + W0011E Drift av molntjänster

Datorspelsutveckling (TIDUG)
D0039D Objektorienterad analys och design + F0060T Meknik och experimentella metoder

Maskinteknik (TIMTG)
F0031T Hydromekanik + R0001E Grundläggande reglerteknik

Ekonomie kandidat (FKEKG)
G0006N Vetenskaplig metod + N0027N Marknadsanalys

Elkraftteknik (TIEKG)
5EL134 Mätteknik (umu) + R0001E Grundläggande reglerteknik

Årskurs 3

Digital design (KKVDG)
W0040F Konstnärlig forskning och utveckling 7,5 + valfritt 7,5

Filmdesign (KKVFG)
W0040F Konstnärlig forskning och utveckling 7,5 + valfritt 7,5

Datorspelsutveckling (TIDUG)
S0009D Datorspelsfysik + valfritt utrymme

Maskinteknik (TIMTG)
M0031T FEM för tillämpad modellering och simulering+Valfritt

Elkraftteknik (TIEKG) Högskoleingenjör Distans
5EL201 Elmaskiner II (Umu) + Valfritt

För masterprogram, gå till den engelska sidan (länk uppe till höger)