Terminstider och läsårsindelning

Terminstider 2016-2017

Höstterminen 2016

Grundnivå, första terminen 160817-170115
Grundnivå, efterföljande terminer 160829-170115
Fristående kurser, heltidsstudier 160829-170115
Avancerad nivå, första terminen 160829-170115
Avancerad nivå, efterföljande terminer 160829-170115
Avancerad nivå, fristående kurser 160829-170115

Vårterminen 2017

Alla 170116-170604

 

Terminstider 2017-2018

Höstterminen 2017

Grundnivå, första terminen 170816-180114
Grundnivå, efterföljande terminer 170828-180114
Fristående kurser, heltidsstudier 170828-180114
Avancerad nivå, alla 170828-180114
   

Vårterminen 2018

Alla 180115-180603

 

Läsårsindelning

Läsperiodsindelning