Tider för lektionspass

Dina klasser kan schemaläggas under någon av följande pass.

Pass Tid
1 08.15 - 09.45
2 10.15 - 11.45
3 13.00 - 14.30
4 14.45 - 16.15
5 16.30 - 18.00