Förskollärare start våren 2017

Publicerad: 20 maj 2019

För dig som läser förskollärare på distans så är här dina campusveckor.
Kontakta susanne.westman@ltu.se om det är några frågor.

Campusveckor under LP 1 - HT 2019 

 

Campusveckor under LP 2 - HT 2019 

KURS U0035P - Vecka X  från - till
KURS U0039P - Vecka X  från - till

Campusveckor under LP 3 - VT 2020 

KURS U0044P - Vecka 9, start måndag 24 februari kl.10.15 och avslutas på torsdag den 27 febrauri kl.14.30 . 

Campusveckor under LP 4 - VT 2020 

KURS U0045P - En av handledningarna sker på campus. Besked om vilket datum ges av respektive handledare.

Campusveckor under Lp 1 – HT 2020

Campusveckor under Lp 2 – HT 2020

Campusveckor under Lp 3 – VT 2021

Campusveckor under Lp 4 – VT 2021