Grundlärare, årskurs 4–6 start hösten 2018

Publicerad: 20 maj 2019

För dig som läser grundlärare 4-6 på distans så är här dina campusveckor.
Kontakta Maria Johansson; maria.L.johansson@ltu.se om det är några frågor.

Campusveckor under LP 1 - HT 2019 

KURS U0019P - Vecka 40  Datum 2/10-4/10
KURS P0054P - Vecka 37  Datum 9-11/9 och vecka 44 28-29/10 
 

Campusveckor under LP 2 - HT 2019 

KURS U0019P - Inga inneveckor
KURS U0016P - Vecka X  Datum X 
 

Campusveckor under LP 3 - VT 2020 

KURS U0027P - Vecka 6  från 6/2- till 7/2 samt vecka 11 från 12/3 till 13/3
KURS XXXX - Vecka X  från datum - till datum

Campusveckor under LP 4 - VT 2020 

KURS U0026P- Vecka 17  från 23/4 - till 24/4 samt vecka 23 från 1/6 till 2/6
KURS XXXX - Vecka X  från datum - till datum

Campusveckor under Lp 1 – HT 2020

Campusveckor under Lp 2 – HT 2020

Campusveckor under Lp 3 – VT 2021

Campusveckor under Lp 4 – VT 2021