Fysioterapeutstudenter i Kenya

Publicerad: 28 januari 2019

Caroline Öquist och Andrea Bergman är två fysioterapeutstudenter som går termin sex på fysioterapeutprogrammet. I utbildningen ingår två veckors valbar praktik, något tjejerna tog vara på och valde att placera på ett lokalsjukhus i Kenya. Därav åkte de i december som Free Mover ner till staden Ngong, en lite mindre stad i närheten av huvudstaden Nairobi.

Sjukhuset de besökte var ett litet sjukhus dit lokalbefolkningen söker sig. Under sin tid på sjukhuset fick de erfara och uppleva hur man kan arbeta inom yrket trots begränsade resurser. Att fysioterapeuterna med arbetsförhållanden som trånga och mörka utrymmen, minimal tillgång till utrustning och ingen eller knapp månadslön, utförde ett arbete med stort fokus på patienterna, ett gott bemötande och stor passion, var något som fascinerade studenterna.

Utöver sin tid på sjukhuset passade studenterna även på att få se och uppleva så mycket som möjligt av Afrika. De hann med både att få känna på hur lokalbefolkningen lever samtidigt som de fick njuta av lite turistsevärdheter som safari. Under jul deltog de i ett projekt där de samlade in pengar och sedan köpte mat på plats och delade ut till behövande familjer. De besökte även ett sjukhus där de gav ut julklappar till sjuka kvinnor. Att få fira jul på detta sätt var nyttigt och lärorikt enligt de två studenterna. ”Att få hjälpa människor känns alltid bra, men lite extra över jul som handlar om just att ge och finnas där för varandra”. 

Både Andrea och Caroline är vana resenärer och har alltid uppskattat att få se och uppleva världen. Att resa är ett sätt att utvecklas som person, man lär sig alltid något nytt både om stället man besöker men även om sig själv då man ofta utsätts för situationer man tidigare inte stött på och får lära sig hantera detta. Utöver ens egna utveckling träffar man även på massor utav nya människor och ser nya platser, kulturer osv, man får minnen för livet.

Studenterna vill nu uppmana andra att göra något liknande. Har du chansen att få se en ny plats, skapa dig nya erfarenheter och minnen så ta den! Visst krävs det både tid, pengar och planering att genomföra en sådan här resa men i slutändan är det värt de.

Något de båda tar med sig från denna resa är livserfarenheten av att få se och uppleva hur det är att leva i ett utvecklingsland och med en ny livssyn är de nu redo för att som blivande fysioterapeuter hjälpa människor i behov. ”Resan har inspirerat oss till att i framtiden bli faddrar, sponsorer, volontärer eller liknande för att hjälpa de fina människor som finns runt om i världen. En dröm är att åka tillbaks och att få träffa alla människor igen och göra något gott för dem!”