Hoppa till innehållet
New York

ISEP

Publicerad: 21 februari 2022

Vad är ISEP?

ISEP, International Student Exchange Program, är ett amerikanskt nätverk, där LTU deltar, som består av två delar:

1) US-International ISEP-Exchanges där LTU’s studenter kan söka utbytesplats på amerikanska universitet och som omfattar ca 180 amerikanska universitet. Nätverket är ämnesövergripande vilket innebär att studenter från alla LTU's utbildningsprogram kan söka.
Språkprov, TOEFL, kan vara ett krav på många av universiteten, se ISEP's hemsida för utförlig information.

2) LTU är även med i nätverket International-to-International ISEP-Exchanges där LTUs studenter har möjlighet att söka utbytesplats på universitet runt om i världen. Det finns cirka 40 länder att välja bland, i bl a i Chile, Mexico, Korea, Japan och Sydafrika.

ISEP-nätverket är ämnesövergripande, alla som studerar vid LTU och uppfyller grundkriterierna för att delta i studentutbytet, kan söka platser inom programmet. ISEP är ett bra och billigt sätt att studera en termin eller ett år vid ett amerikanskt eller annat internationellt universitet.

En grundläggande princip för ISEP är att ISEP-studenter skapar en plats vid sitt hemuniversitet. Detta görs genom att ISEP-studenter betalar kostnaderna för en termins studier vid hemuniversitetet – för LTU-studenter drygt 36 000 kronor (kan kommatt ändras uppåt) för en termin, för att täcka kostnader för mat och bostad för en inkommande ISEP-student. En amerikansk ISEP-student betalar motsvarande kostnader samt terminsavgift för inkommande ISEP-student. Antalet utbytesplatser varierar från år till år beroende på hur många ISEP-studenter som väljer att läsa vid LTU.

Se ISEP’s hemsida för att få reda på mer om ISEP samt vilka universitet som finns tillgängliga inom programmet.

Läs mer på ISEP:s hemsida

Ansökan

Ansökan görs online på LTU’s ansökningsportal för utlandsstudier. För länk till ansökningsportalen och allmänn information om ansökningsförfarandet se under rubriken Ansökan

Då ansökan för ISEP i viss mån skiljer sig från övriga typer av ansökningar finner du nedan några viktiga detaljer att tänka på när du gör din ansökan.

I din online-ansökan har du möjlighet att göra tre önskemål om land för utbytesstudier. Ett första-, andra- och tredjehandsalternativ. Observera att du endast väljer land och inte ett specifikt universitet. Observera också att om du söker ISEP ska alla tre alternativ vara inom ISEP.

I fältet Mobility programme väljer du ISEP US för ansökan till USA eller ISEP I-to-I för ansökan till övriga delar av världen. I nästa fält väljer du land.

Då du inte kan söka ett specifikt universitet skall du i fältet Institution / University därför markera ISEP Country Name. Till exempel om du väljer USA som land i första hand väljer du sedan som universitet ISEP United States. På samma sätt gör du med ditt andra val där du kanske väljer Japan och då väljer du som universitet ISEP Japan osv.

I ett senare steg av ansökan under Statement of purpose skriver du en motivering till varför du vill åka till just det landet, nyttan av att läsa utomlands samt planerade studiers anknytning till ditt utbildningsprogram.

Då du söker ISEP behöver du ej bifoga en studieplan (course proposal) med din ansökan.

Vilka länder och vilka lärosäten som ingår i ISEP hittar du på ISEP:s hemsida ovan.

UISEP - English Language Requirementsrval ISEP

Urvalet skiljer lite sig från det som görs för "vanliga" utbytesstudier. När det gäller ISEP krävs att sändande universitet (LTU) lägger större vikt vid medelbetyg men även övriga akademiska meriter värderas. Om ansökan avser utbyte inom konstnärliga utbildningar kommer dessa meriter även att värderas.

Efter urval och ev. intervjuer kommer ett antal studenter att väljas ut för att fylla i den riktiga och mer omfattande ISEP-ansökan.

När LTU har gått igenom ansökningarna tilldelar vi de platser, som vi på LTU har att tillgå inom programmet, och skickar ut ett nomineringsbesked till de studenter som får utnyttja dessa plaster. De som inte blivit nominerade får besked om detta på samma gång. (Oftast mitten av december).

Du tackar då ja eller nej till din nominering.

Därefter hålls ett informationsmöte med de nominerade för att gå igenom ISEP’s egen  ansökan ( till ”ISEP central” som gör den slutliga placeringen av våra studenter på mottagande universitet.) Här skall även en portfolio eller audition CD biläggas för konstnärliga utbildningar.

ISEP’s huvudkontor i Washington DC sköter sedan placeringarna.

När du sedan har blivit placerad vid ett amerikanskt/internationellt universitet ska du skriftligen acceptera din placering, betala för din försäkring, göra slutgiltigt kursval och så småningom söka visum.

Om du blir utvald att göra den riktiga ISEP-ansökan betyder det att du är i stort sett garanterad plats (om inget oförutsett inträffar) vid ett universitet i USA/övriga ISEP-universitet. Däremot finns det inga garantier för att du hamnar på det universitet du sökt i första hand.

I den riktiga ISEP-ansökan kan du uppge upp till tio universitet du kan tänka dig att tillbringa en termin eller ett läsår vid (endast universitet som är medlemmar i ISEP).

Notera att handläggningstiden för en ISEP-placering är lång och att man på många universitet i USA kräver att den sökande gjort TOEFL. Studera deras hemsida om Language requirement noga.

Kostnad

Grundtanken med ISEP är att det inte ska kosta mer att studera i ett annat land än hemlandet. Kostnaden baseras på vad det skulle ha kostat för studenten att läsa vid sitt hemuniversitet. För en student från LTU innebär det kostnaden för mat och studentbostad under en termin.

Du betalar en engångssumma , f.n. 36 000 SEK (lå 2015/16 kan komma att justeras uppåt pga hyreskostnaderna) för en termin. Detta motsvarar terminsavgift för heltidsstudier, matkostnader samt bostad för hela terminen vid det amerikanska/internationella universitetet, oavsett vilket universitet det är. Detta kan finansieras genom studielån från CSN.

När studenten anländer till värduniversitetet är mat och husrum redan betalt.

ISEP tar även ut en anmälningsavgift på f.n. US $355 som ingår i ”terminskostnaden” samt kostnad för en obligatorisk ISEP försäkring (ej inkluderad).

Kontakta International Coordinator

Maria Vyatkina

Maria Vyatkina, Handläggare

Telefon: 0920-493166
Organisation: Student, Studentservice, Verksamhetsstöd